На головну

Фінансова стійкість банків

  1. Адміністративна та фінансова відповідальність за порушення законодавства про єдиний соціальний внесок
  2. Активні операції комерційних банків.
  3. Банківська система та грошово-кредитне регулювання економіки.
  4. Банківська система України: поняття, завдання, види
  5. БАНКІВСЬКЕ ПРАВО
  6. Банківські операції та банківські послуги
  7. Банківські правовідносини: поняття, склад особливості

Сучасний етап розвитку банківської системи характеризується відносною стабілізацією фінансового стану банків при зростанні обсягів банківських операцій. Але, як свідчить зарубіжний досвід, передумовою позитивного розвитку, економічного прогресу та економічного зростання є стійкість банківського сектору. На відміну від проблеми стійкості інших суб'єктів господарювання, проблема стійкості банків має свої особливості, які проявляються в джерелах формування їх фінансових ресурсів, структурі активів, оцінці результатів діяльності.

Стійкість є найбільш фундаментальним поняттям, що більш за все відображає проблеми та тенденції розвитку банківського сектору. Отже, в умовах динамічного розвитку вітчизняної економіки дослідженню поняття стійкості банку повинно приділятися чи не найбільше уваги, оскільки саме стійкість є запорукою розвитку банківських установ.

У загальному вигляді стійкість банківської системи - це її якісна характеристика, такий динамічний розвиток всіх її елементів, при якому реалізуються її сутність та призначення в економіці; це стан банку, який характеризується збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також рентабельності діяльністю. Фінансова стійкість банку означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов'язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі.

Значний вплив па фінансову стійкість банку має ситуація в економіці країни. При цьому важливо проаналізувати фактори макроекономічного і мікроекономічного рівнів. Так, необхідно враховувати інвестиційний клімат, стан платіжного балансу країни і рівень дефіциту державного бюджету. Податкова політика також істотно впливає на забезпечення фінансової стійкості банку. Потребують вивчення загальноекономічні фактори зростання чи падіння виробництва, рівень зайнятості, наявність кризи платежів. Важливе значення мають соціальні і політичні фактори. Рівень життя в країні та рівень довіри до банківського сектору відіграють значну роль при забезпеченні фінансової стійкості банку. Необхідно звернути увагу на макроекономічні фінансові фактори, якими є кредитна, процентна і валютна політика центрального банку, стан грошового ринку. Особливий вплив на стан грошового ринку має інфляція.

Одночасно з макроекономічними зовнішніми факторами слід враховувати внутрішні фактори, які залежать від функціонування самого банку. А це зокрема ліквідність банку, достатність капіталу, якість активів та пасивів банку, рентабельність банку.

 Русский речевой этикет в обращении | Фінансова стійкість страхових компаній
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати