На головну

Мережеві технології проектування корпоративної мережі навчального закладу

  1. II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
  2. V. Осмислення та усвідомлення нового навчального матеріалу
  3. Адаптація першокурсників до навчального закладу.
  4. Адміністрація закладу освіти -керівний персонал установи.
  5. Адміністрація закладу освіти -керівний персонал установи.
  6. Адреси в глобальній комп'ютерній мережі Internet
  7. Алгоритм відбору претендентів на посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Локальна комп'ютерна мережа (Local Area Network - LAN) являє собою набір комп'ютерів (які часто називають робочими станціями (Workstation)), серверів, мережевих принтерів, комутаторів (Switch), маршрутизаторів (Router), точок доступу (Access Point), іншого обладнання, а також з'єднують їх кабелів, зазвичай розташованих на відносно невеликій території або невеликої групи будівель (навчальний клас, квартира, офіс, університет, будинок, фірма, підприємство).

До складу локальної мережі входять: комп'ютери, мережеві адаптери, периферійні пристрої, мережеві пристрої. За допомогою локальної мережі один комп'ютер отримує доступ до ресурсів іншого, таких, як дані та периферійні пристрої (принтери, модеми, факси тощо). Використання комп'ютерних мереж дає можливість розподілу ресурсів великої вартості, покращання доступу до інформації, виконувати швидке та якісне прийняття рішень. Прикладом застосування цієї технології може бути E-mail. Сучасні локальні мережі будуються на основі топології зірка з використанням концентраторів (хабів), комутаторів (світчів) та кабелю UTP чи STP п'ятої категорії (вита пара). Дана технологія, що носить назву Fast Ethernet дозволяє проводити обмін інформацією на швидкостях 100Мбіт/с, 1Гбіт/с, 10Гбіт/с та навіть 100Гбіт/с.

Під топологією (компонуванням, конфігурацією, структурою) комп'ютерної мережі звичайно розуміється фізичне розташування комп'ютерів мережі друг щодо друга й спосіб з'єднання їх лініями зв'язку . Важливо відзначити, що поняття топології ставиться, насамперед, до локальних мереж, у яких структуру зв'язків можна легко простежити. У глобальних мережах структура зв'язків звичайно схована від користувачів і не дуже важлива, так як кожен сеанс зв'язку може здійснюватися за власним шляхом.

Зірка - це єдина топологія мережі з явно виділеним центром, до якого підключаються всі інші абоненти. Обмін інформацією йде виключно через центральний комп'ютер, на який лягає велике навантаження, тому нічим іншим, крім мережі, він, як правило, займатися не може. Зрозуміло, що мережне обладнання центрального абонента повинно бути істотно більш складним, ніж обладнання периферійних абонентів. Про рівноправність всіх абонентів (як в шині) в даному випадку говорити не доводиться. Зазвичай центральний комп'ютер самий потужний, саме на нього покладаються всі функції з управління обміном. Ніякі конфлікти в мережі з топологією зірка " у принципі неможливі, тому що управління повністю централізовано.

Кільце - це топологія, у якій кожен комп'ютер з'єднаний лініями зв'язку з двома іншими: від одного він отримує інформацію, а іншому передає. На кожній лінії зв'язку, як і у випадку зірки, працює тільки один передавач і приймач (зв'язок типу точка-точка). Це дозволяє відмовитися від застосування зовнішніх термінаторів.

Крім трьох розглянутих базових топологій нерідко застосовується також мережна топологія дерево (tree), яку можна розглядати як комбінацію декількох зірок.

 Завдання № 2 | Революційна робітнича боротьба
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати