На головну

Завдання № 2

  1. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  3. II. Завдання та вправи
  4. II. Завдання та вправи
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

Скласти програму мовою C++ для розв'язування поставленої задачі.

Задача складається з двох частин. Спочатку вибираємо першу частину за­дачі за останньою цифрою студентського квитка. Другу частину задачі вибираємо за пе­редостанньою цифрою студентського квитка.

Наприклад, для варіанта "00" умова задачі така:

У матриці m*n добути квадратні корені з елементів 1-го рядка. Видати на екран отриманий рядок. Видати на екран: вихідну матрицю та всі елементи, кратні 5

Остання цифра заліковки Перша частина задачі
У матриці m*n добути квадратні корені з елементів 1-го рядка. Видати на екран отриманий рядок
Додати дві матриці розмірності m*n. Видати на екран отриману мат­рицю.
Помножити матрицю m*n на число. Видати на екран отриману мат­рицю.
У матриці m*n поміняти місцями 1-й і останній стовпець. Видати на екран отриману матрицю.
У матриці m*n поміняти місцями 1-й та останній рядки. Видати на ек­ран отриману матрицю
У матриці m*n додати елементи кожного із рядків. Видати на екран отриманий стовпець.
У матриці m*n додати елементи кожного із стовпців. Видати на екран отриманий рядок.
У матриці m*n вирахувати середні значення по рядках. Видати на ек­ран отриманий стовпець.
У матриці m*n вирахувати середні значення по стовпцях. Видати на екран отриманий рядок.
У матриці m*n знайти всі числа, більші від першого елемента. Видати на екран отриманий рядок.
Передостання цифра заліковки Друга частина задачі
Видати на екран: вихідну матрицю та всі елементи, кратні 5
Видати на екран: вихідну матрицю та всі елементи, сума індексів яких парна
Видати на екран: вихідну матрицю та всі елементи, сума індексів яких непарна
Видати на екран: вихідну матрицю та піднесені в квадрат елементи ос­таннього стовпця.
Видати на екран: вихідну матрицю та кількість непарних чисел у дру­гому рядку
Видати на екран: вихідну матрицю та та кількість парних чисел у дру­гому стовпці
Видати на екран: вихідну матрицю та матрицю у якій зроблені наступні дії: якщо значення елемента матриці менше від середнього, то замінити його числом 77
Видати на екран: вихідну матрицю та та матрицю у якій зроблені наступні дії: якщо в рядку елементів кратних чотирьом більше від од­ного, то замінити всі елементи цього рядка на число 88.
Видати на екран: вихідну матрицю та максимальні числа по стовпцях.
Видати на екран: вихідну матрицю та мінімальні числа по рядках.

 Завдання № 1 | Мережеві технології проектування корпоративної мережі навчального закладу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати