загрузка...
загрузка...
На головну

БАЛАНСУ СИРОВИНИ

  1. А) Складання балансу ліквідності
  2. Баланс сировини для прядильного виробництва
  3. Большое значение имеет анализ движения и состояния основных средств с помощью Формы № 5 (Приложение к бухгалтерскому балансу).
  4. Варіант 30. Оптимізація виробництва з двосторонніми оптимізаціями на обсяги сировини
  5. Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса с показателями Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
  6. Вид сировини

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №8

Тема: РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ. СКЛАДАННЯ

БАЛАНСУ СИРОВИНИ

ІНСТРУКЦІЯ

Мета: Набути практичні навички у складанні виробничої програми та в проведенні розрахунків з визначення вартості матеріалів у собівартості продукції при індивідуальному, серійному і масовому виробництві.

Оснащення:інструкція, методичні матеріали, МК, комп'ютерна програма.

Література:[14], р. 15; [15], т. 4; [25].

Завдання:

1. Розрахувати місячну, квартальну, річну виробничі програми (таблиця 1).

2. Розрахувати вартість основних і прикладних (допоміжних) матеріалів на одиницю виробу і на весь випуск (таблиця 2).

3. Розробити шляхи зниження витрат на сировину і матеріали.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке виробнича програма? номенклатура? асортимент?

2. Як визначається змінний, місячний, квартальний, річний випуск продукції?

3. Що таке якість продукції? коефіцієнт сортності продукції?

4. Основні завдання відділу матеріально-технічного забезпечення.

5. Що таке баланс сировини і для чого він складається?

 
 


Вихідні дані:

Виріб ________________ Параметри виробу: _________________________________

Змінний випуск: -при індивідуальному виробництві Взм = ... од. / зм.;

- при серійному (масовому) виробництві Взм = ... од. / зм.

Кількість робочих днів - при індивідуальному виробництві за місяць Д =... дн.

- при серійному (масовому) виробництві за рік Д= ... дн.

Режим роботи: -при індивідуальному виробництві n =1 зміна;

- при серійному (масовому) виробництві n =2зміни.

Таблиця 1. Розрахунок виробничої програми

Вид виробництва Змінний випуск, шт. Взм Кількість змін, n Кількість робочих днів, Д Випуск продукції, од. В
Індивідуальне       Місячний:
Серійне       Квартальний:
Масове       Річний:

Таблиця 2. Вартість основних і прикладних (допоміжних) матеріалівРозрахунок заробітної плати відрядника | Тема: СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ. СКЛАДАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЙНОГО ЛИСТА
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати