На головну

Тема 5. Соціолог та проблеми поліпшення ефективності роботи організацій

  1. B. Соціологія та її методи повинні будуватися за зразком природничих наук
  2. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  5. I. Організаційний момент.

1.Метод експертних оцінок:

· Види експертних опитувань;

· Відбір експертів;

· Помилки та труднощі використання методу.

2.Методики вивчення міжособистісних відносин в організації.

3.Використання SWOT-аналізу.

Література:

1. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования: Учебник. - М.: ИНФРА - М, - 2004. - С. 487-504.

2. Как провести социологическое исследование./ Под ред. М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги. - М., 1990. - С.122-130.

3. Хижняк Л. М. Компаративний метод в соціології організацій та управління // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб наук.пр. - Х.: Видавничий центр ХНУ імені В. Н. Карабіна, 2007. - С.250-253.

4. Рущенко І. П. Три вимір кадрової безпеки організації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб наук.пр. - Х.: Видавничий центр ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. - С.438-443.

1. Репьев А. П. Убожество SWOT // http://www.repiev.ru/doc/SWOT-Stupidities.pdf.

2. Филлип Котлер, Роланд Бергер, Нильс Бикхофф Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы = The Quintessence of Strategic Management: What You Really Need to Know to Survive in Business. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 144 с.

  1. Кадышева Е. SWOT-анализ: сделай качественно / Елена Кадышева // http://www.denga.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1005

 Тема 4. Соціолог та проблеми міста. | Система
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати