На головну

Тема 4. Соціолог та проблеми міста.

  1. B. Соціологія та її методи повинні будуватися за зразком природничих наук
  2. Kонт засновник сучасної позитивної соціології.
  3. А)соціологічного
  4. Агальна класифікація соціологічних досліджень
  5. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
  6. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
  7. Актуальні проблеми і перспективи розвитку ЄС.

1. Соціологія міста як особлива галузь соціологічного знання

· основні напрямки дослідження міста

· предмет, цілі, основні напрямки емпіричних досліджень

2. Основні класифікації та типології міст

3. Стадіальна концепція еволюції урбанізації Дж. Джиббсона.

4. Особливості міського способу життя.

5. Стратегічне планування територіальних спільнот та можливості прикладної соціології.

· стратегічне планування, стратегічний план, інструментарій

· приблизна послідовність кроків при стратегічному плануванні.

Практичне завдання:Створити презентацію міста чи регіону

Література:

1. Городяненко В. Г. Социальное планирование города: историография проблемы и тенденции стратегического подхода / Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні: Наукові доповіді та повідомлення III Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАНУ. За ред. М. О. Шульги, В. М. Ворони. - К., 2003. - 597 с. - С. 89-94.

2. Ведина О. Могут ли в Москве возникнуть этнические кварталы? // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. - 2004. - №3(71). - С. 52-84.

3. Газарян А. Методологические основы стратегического планирования. - Бишкек, 2003. - С. 66-69.

4. Прикладная социология. Учебное пособие / Под ред. Ю. С. Колесникова. - Ростов-на Дону: Феникс, 2001. - С. 39-56.

5. Кузнецов И. И., Шестов Н. И. Геополитическое самоутверждение региона (на примере Саратовской области). // Полис. - 2000. - №3. - С. 117-127.

6. Левцун А., Лысак Н. Показатели социального неблагополучия украинских регионов // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2000. - №1 - С.99-107.

7. Кононов И. Ф. Социология и проблемы пространственной организации общества. // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2004. - №4. - С.57-78.

8. Мезенцев К. В. Влияние процессов глобализации на пространственное развитие Киева / К. В. Мезенцев, Н. И. Мезенцева // Эволюция общественно-географической мысли / под ред. А. Г. Дружинина и А. И. Чистобаева. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 29-30 сентября, 2012 г.). Санкт-Петербург - Ростов н/Д, 2012. -С.182-187.


 Тема 3. Прогнозування результатів виборчої кампанії. | Тема 5. Соціолог та проблеми поліпшення ефективності роботи організацій
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати