Головна

Почуття

  1. АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - це такий розбір, який повинен привести до глибокого прочитання твору, тобто до проникнення в думку й почуття, що виражені художником.
  2. Вищі почуття
  3. Вищі почуття, їх види та соціальна обумовленість.
  4. Від семи до одинадцяти. Останній період дитинства, релігійне почуття. Юність: період статевого дозрівання
  5. Вплив - це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої відбуваються зміни в поглядах чи поведінці.
  6. Духовність - це почуття й усвідомлення реальності, яка безпосередньо чи опосередковано спрямовує життє­діяльність людини.
  7. Емоції та почуття

1. Поняття про емоції та почуття та їх роль у практичній та пізнавальній діяльності людини.

Емоції та почуття пов'язані, але не тотожні.

Емоція - це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності, реакція психіки на задоволення чи незадоволення потреби.

Емоції важко піддаються вольовій регуляції, їх важко викликати за своїм бажанням. Фізіологічним механізмом емоцій як таких є діяльність підкоркових нервових центрів.

Емоційний процес включає три основні компоненти:

· Емоційне збудження - визначає мобілізаційні зміни в організмі.

· Знак емоції (позитивна емоція спонукає до дії, що підтримує позитивні події, а негативна - до дій, спрямованих на усунення контакту з негативною подією).

· Ступінь контролю емоцій (афекти, крайне збудження)

Розрізняють:

  • Прості емоції - переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції та почуття.
  • Складні емоції - виникають у результаті усвідомлення об'єкта, що викликав їх, розуміння їхнього життєвого значення (наприклад, переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу).

Почуття- це специфічно людський, узагальнений, найвищий, найглибший рівень переживань особою свого ставлення до себе, до подій, осіб, предметів, які були, є і будуть.

Почуття мають виражений предметний характер, тобто пов'язані з конкретним об'єктом. Одне й теж почуття може реалізовуватися в різних емоціях (амбівалентність). Почуття формуються в процесі суспільного розвитку людини і змінюються залежно від конкретних соціальних умов.

Емоції виявляються в різноманітних периферичних змінах, що відображаються на всіх внутрішніх, вісцеральних процесах, від яких залежить життя організму.

Емоції виконують:

· Пристосовну роль - приводять організм у стан готовності до термінового витрачання енергії, мобілізуючи усі його сили, які будуть потрібні

· Функцію мотивації - емоції виступають додатковим мотивуючим фактором

· Діагностичну функцію - ідентифікація неусвідомлених або неадекватно усвідомлених спонукань

· Визначають спрямованість діяльності - специфічна форма контролю за діяльністю, за її напрямом у вигляді переживань

Особливу роль відіграють емоції у міжособистісній взаємодії.

2. Форми переживання почуттів.

3. Основні емоційні стани та їх зовнішні вирази.

Емоційні стани:

· Настрій - це загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий тонус. Розрізняють настрої позитивні, які виявляються у бадьорості, і негативні, які пригнічують, викликають пасивність.

· Афекти - це сильне, короткочасне збудження, що виникає раптово, оволодіває людиною так сильно, що вона втрачає здатність контролювати свої дії та вчинки. І. Павлов, аналізуючи афектний стан, зазначав, що людина у стані афекту, який перевищує гальмівну функцію кори, говорить і робить те, чого вона ніколи не зробить у спокійному стані і про що шкодує, коли мине афект.

· Стрес -виникає за напружених умов життя та діяльності, у небезпечних ситуаціях, що виявляються несподівано й потребують негайних заходів. У стресовому стані поведінка значною мірою дезорганізується, спостерігаються безладні рухи, порушення мовлення, помилки в переключенні уваги, у сприйманні, пам'яті та мисленні, виявляються неадекватні емоції.

· Фрустрація - це своєрідний емоційний стан, характерною ознакою якого є дезорганізація свідомості та діяльності у стані безнадійності, втрати перспективи. Фрустрація виникає в результаті конфліктів особистості з іншими.

· Пристрасті - це сильні, стійкі, тривалі почуття, які захоплюють людину, володіють нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямку, у зосередженні їх на одній меті.

4. Почуття і особистість. Вищі почуття та їх види.

Вищі почуття - відображення переживань ставлення до явищ соціальної дійсності.

Види:

За змістом:

· Моральні почуття - це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе.

· Естетичні почуття - це чуття краси в явищах природи, у праці, у гармонії барв, звуків, рухів і форм. Вони облагороджують особистість, сповнюють її високими прагненнями, утримують від негативних вчинків.

· Праксичні почуття - це переживання людиною свого ставлення до діяльності.

· Інтелектуальні почуття є емоційним відгуком на ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні.
ВоляПочему нужно менять Конституцию России? | Поняття про волю.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати