Головна

IV. Підведення підсумків конкурсу

  1. I. Державний (підсумковий міждисциплінарний) іспит
  2. II. Види підсумкових атестаційних випробувань
  3. II. Порядок організації та проведення конкурсу
  4. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).
  5. II. Учасники, умови та терміни проведення конкурсу
  6. II. Мета та завдання КОНКУРСУ

4.1. Переможці конкурсу затверджуються наказом директора департаменту освіти.

4.2. Департамент освіти розміщує інформацію про підсумки конкурсу на офіційному інформаційному Інтернет-порталі муніципального освіти "Місто Архангельськ".

4.3. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та призами.

4.4. Всім учасникам конкурсу вручаються сертифікати, за умови, що кількість набраних балів перевищує половину максимально можливих.

4.5. Організаційне та фінансове забезпечення проведення конкурсу, нагородження дипломами, сертифікатами здійснюється виконавцем.

___


Додаток № 1

до Положення про проведення конкурсу авторських програм і проектів по роботі з обдарованими дітьми

Реєстраційний № ___

Дата реєстрації заявки ___

ЗАЯВКА

На участь в конкурсі авторських програм і проектів

По роботі з обдарованими дітьми

П. І. Б., посада

___

Повне найменування (відповідно до Статуту):

___

Назва номінації:

___

Контактний телефон:___

Керівник ___ Дата ___

МП

___

Додаток № 2

до Положення про проведення конкурсу авторських програм і проектів по роботі з обдарованими дітьми

Конкурсні матеріали для участі в конкурсі авторських програм і проектів по роботі з обдарованими та дітьми

1 Титульний аркуш

2 Зміст

3 Коротка анотація програми або проекту

4 Додаток (Фотографії, схеми, діаграми).

___III. Визначення переможців та призерів конкурсу | Підведення підсумків та заохочення учасників конкурсу.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати