На головну

Тема 1. Поняття. | Проблема класифікації економічних об'єктів. | Теми доповідей і рефератів | Теми доповідей і рефератів |

Пояснювальна записка

  1. I Пояснювальна записка
  2. I. Пояснювальна записка
  3. I. Пояснювальна записка
  4. I. Пояснювальна записка
  5. I. Пояснювальна записка
  6. I. Пояснювальна записка
  7. I. Пояснювальна записка.

Кафедра філософії

логіка

Плани семінарських занять.

Мінськ

автори

М. Н. Трушко, канд. філософських наук, доцент

Н. П. Пузікова, ас. кафедри філософії

Пояснювальна записка

Вивчення логіки сприяє підвищенню культури мислення студентів. Логіка вчить людину свідомо застосовувати закони і правильні форми мислення в своїй розумовій діяльності. Знання логіки відбивається і на професійній культурі людини. Прийняттю правильних рішень в економічній діяльності неминуче повинен передувати глибокий теоретичний аналіз господарської ситуації. А це, в свою чергу, передбачає поряд зі спеціальними знаннями також і вміння мислити логічно - точно і послідовно, не допускати протиріч у міркуваннях, вміти розкривати логічні помилки своїх опонентів. Висока культура мислення підвищує авторитет керівника і довіру до нього як з боку підлеглих, ток і з боку партнерів, що, безумовно, сприятливо позначається на трудову дисципліну в колективі, на розвиток ділових відносин та економічних зв'язків підприємства.

При вивченні логіки необхідно виходити з того, що засвоєння теоретичного матеріалу не є самоціллю. Необхідно навчитися застосовувати логічні закони, прийоми і операції на практиці, в процесі міркувань. Задля досягнення цієї мети важливу роль відіграють вправи і рішення логічних задач. Виконання їх допомагає студентам активно засвоїти курс логіки і тим самим підвищити культуру мислення, розвинути свій інтелектуальний потенціал і буде сприяти застосуванню отриманих знань у практичній діяльності.

Відповідно до вимог навчальної програми з курсу «Логіка» вивчивши дану дисциплінувправи | випускник повинен
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати