Головна

Бібліографічна посилання на електронний ресурс

  1. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  2. II. Встановлення максимально раціонального і ефективного розподілу і використання фінансових ресурсів
  3. IV. Інтернет ресурси
  4. IX. Розсилка
  5. " Експресивно-емоційні конфлікти в управлінні людськими ресурсами за курсом "Управління персоналом" для студентів 3 курсу денного відділення
  6. VI. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  7. А 8 вірні наступні судження про обмеженість ресурсів?

3 Банк Росії [Електронний ресурс]: информ.-аналіт. матеріали. М., 2000-2007. URL: http://www.cbr.ru/analytics (дата звернення: 15.11.2012).

4 Побачивши Б. Д. «Піратство» в Росії: стан, причини і умови [Електронний ресурс] // Менеджмент в Росії і за кордоном: електрон. версія журналу. 2002. № 2. URL: http://www.mevriz.ru/articles/2002/2/1542.html (дата звернення: 21.11.2012).

5 Про відкликання свідоцтва про включення до реєстру митних брокерів (представників) [Електронний ресурс]: наказ Федер. митний. служби Рос. Федерації від 13 листопада. 2008 року № 1419. Документ опублікований не був. Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

6 Бак Д. П. Болонський процес: створити перехідник для евророзетки: інтерв'ю Дмитра Бака ІА REGNUM [Електронний ресурс] // REGNUM: інформ. агентство: сайт. М., 1999-2007. URL: http://www.regnum.ru/allnews/166645.html (дата звернення: 05.11.2012).

або, якщо в тексті документа є бібліографічні відомості, що ідентифікують електронний ресурс:

6 URL: http://www.regnum.ru/allnews/166645.html (дата звернення: 05.11.2012).

7 Про організацію роботи по взаємодії з громадськістю, роз'яснення законодавства та правової освіти [Електронний ресурс]: наказ Генерального прокурора Рос. Федерації від 10 Жовтня. 2008 року № 182 // Генеральна прокуратура Російської Федерації: сайт. URL. http: // www / genproc.goc.ru (дата звернення: 15.08.20013).

8 Безручко В. Т. Комп'ютерний практикум з курсу «Інформатика» [Електронний ресурс]: навчальний посібник. 3-е изд., Перераб. і доп. М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. 368 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

первинна 5 Любашівський Ю. Брендинг в Росії [Електронний ресурс] // Маркетолог: електрон. журн. 2005. 21 Жовтня. URL: http://www.marketolog.ru (дата звернення: 12.01.2010).
повторна 7 Любашівський Ю. Указ. соч.або 7 Там же.

 Повторна бібліографічна посилання | Бібліографічна посилання на архівний документ

рубрикація | перерахування | таблиці | ілюстративний матеріал | Примітки і виноски | бібліографічні посилання | Список використаних джерел | Скорочення слів і словосполучень в тексті | ДОДАТКИ | підрядкові ПОСИЛАНЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати