На головну

Теми доповідей і рефератів

  1. V. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  2. V.1. Теми для рефератів
  3. Вимоги до написання рефератів
  4. Загальні вимоги до оформлення рефератів.
  5. Зразкова тематика рефератів і доповідей
  6. Методичні рекомендації щодо написання рефератів
  7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ

1. Дисципліна праці: соціологічний аналіз.

2. Роль громадської думки в діяльності працівника.

3. Соціальні норми як обмеження у сфері праці.

4. Трудова відповідальність як форма реалізації професійних здібностей особистості.

5. Пропаганда праці в засобах масової інформації.


Тема 8. Трудовий колектив як об'єкт досліджень соціології праці

План:

1. Поняття трудового колективу: структура, функції, типологізація.

2. Соціологічний аналіз взаємин у трудових колективах.

3. Трудовий конфлікт.

4. Керівництво трудовим колективом.

Основна література

1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. - К.: Знання, 2008. - 262 с.

2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. - К.: КНЕУ, 2001. - 243 с.

3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. - К.: Либідь, 2004. - 440 с.

4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. - К.: МАУП, 2001. - 315 с.

5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2001. - 303 с.

6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. - М.: Гардарики, 2001. - 320 с.

7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. - Харьков: Основа, 1990. - 213 с.

8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Социология" и "Экономика труда" / Ж. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 423 с.

 Теми доповідей і рефератів | Лекція 6: Суспільство як складна соціальна система - 2 год.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати