На головну

Теми доповідей і рефератів

  1. V. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  2. V.1. Теми для рефератів
  3. Вимоги до написання рефератів
  4. Загальні вимоги до оформлення рефератів.
  5. Зразкова тематика рефератів і доповідей
  6. Методичні рекомендації щодо написання рефератів
  7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ

1. Концепція "економічної людини" в роботах Ф. Тейлора.

2. Внесок Е. Мейо в розвиток ідей соціології праці.

3. Стимулювання праці в умовах конвеєрного виробництва (за роботами Г. Форда).

4. Якість трудового життя: проблеми, шляхи вдосконалення.

5. Поділ праці та його роль у суспільстві.


Тема 3. Праця як вид соціальної діяльності

План:

1. Соціальна сутність і функції праці.

2. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників.

3. Ставлення до праці, чинник його формування і показники оцінки.

4. Відчуження праці та шляхи його подолання.

Основна література

1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. - К.: Знання, 2008. - 262 с.

2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. - К.: КНЕУ, 2001. - 243 с.

3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. - К.: Либідь, 2004. - 440 с.

4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. - К.: МАУП, 2001. - 315 с.

5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2001. - 303 с.

6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. - М.: Гардарики, 2001. - 320 с.

7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. - Харьков: Основа, 1990. - 213 с.

8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Социология" и "Экономика труда" / Ж. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 423 с.

 Основна література | Теми доповідей і рефератів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати