На головну

ЗАНЯТТЯ №10

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

ТЕМА:Променеві методи дослідження органів дихання. Рентгеносемиотика захворювань легенів.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Студент повинен знати можливості рентгенологічного, радіонуклідного, ультразвукового, магнітно-резонансного і термографічного методів променевої діагностики при визначенні патології з боку органів дихання, променеву анатомію і фізіологію легких.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Перевірка рівня теоретичних знань студентів - 25 хв.

2. Самостійна робота студентів з навчальним матеріалом - 65 хв.

3. Обговорення результатів самостійної роботи - 40 хв.

4. Загальні висновки по поточній темі - 5 хв.

Місце проведення заняття: навчальна кімната, кабінети променевої діагностики.

Тривалість заняття: 3:00.

НЕОБХІДНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ

1. Рентгенографія, рентгеноскопія, комп'ютерна томографія, бронхографія, ангіопульмонографія - можливості, показання, протипоказання до призначення методів.

2. Пульмоносцінтіграфія - можливості, показання, протипоказання до призначення методу.

3. Сонографія - можливості, показання, протипоказання до призначення методу.

4. Магнітно-резонансна томографія - можливості, показання, протипоказання до призначення методу

5. Методика аналізу коренів, легеневого малюнка, синусів, середостіння, ребер і куполів діафрагми на рентгенограмі.

6. Методика аналізу просвітлення і затемнення в легенях.

7. Рентгенологічні синдроми захворювань легенів.

ЛІТЕРАТУРА І МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Променева діагностика: Підручник Т.1. / Під ред. Труфанова Г. Е. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2007. - С.151-170.

2. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія і рентгенологія. - М. Медицина, 1993. - С. 137-162.

3. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія (основи променевої діагностики і променевої терапії). М., Медицина, 2000. - С.170-198.

4. Васильєв А. Ю., Ольхова Є.Б. Променева діагностика: Підручник для студентів медичних вузів - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2008. - с.173-175.

5. Линденбратен Л. Д., Наумов Л. Б. Медична рентгенологія. М. Медицина, 1984. - С. 73-86.

6. Клінічна Рентгенорадіологія. Керівництво в 5 томах під ред. Г. А. Задгенідзе. - М. Медицина, 1984.

7. Овчинников В. А., Волков В. Н. Ілюстрації до курсу лекцій з променевої діагностики та променевої терапії. Посібник для студентів 3 курсу лікувального факультету (Електронний ресурс-CD-ROM). - Гродно: ГрГМУ, 2008.

8. Михайлов, А. Н. Керівництво по медичній візуалізації / А. Н. Михайлов. - Мн .: Виш. Шк., 1996. - 506 с.

9. Михайлов, А. Н. Засоби і методи сучасної рентгенографії: практ. керівництво / А. Н. Михайлов. - Мн .: Бел. наука: 2000. - 242 с.

10. Лекційний матеріал.
ЗАНЯТТЯ №9 | ЗАНЯТТЯ № 11

ЗАНЯТТЯ №1 | ЗАНЯТТЯ №2 | ЗАНЯТТЯ №3 | ЗАНЯТТЯ №4 | ЗАНЯТТЯ № 5 | ЗАНЯТТЯ №6 | ЗАНЯТТЯ №7 | ЗАНЯТТЯ №8 | ЗАНЯТТЯ №12 | ЗАНЯТТЯ №13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати