На головну

ЗАНЯТТЯ №4

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

ТЕМА: Методи рентгенологічних досліджень.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Ознайомити студентів з організацією роботи відділень променевої діагностики, студент повинен знати властивості рентгенівських променів, методи рентгенологічних досліджень, їх класифікацію.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Перевірка вихідного рівня теоретичних знань студентів - 35 хв.

2. Самостійна робота студентів з навчальним матеріалом -55 хв.

3. Обговорення результатів самостійної роботи - 35 хв.

4. Загальні висновки по поточній темі - 10 хв.

Місце проведення заняття: навчальна кімната, кабінети променевої діагностики.

Тривалість заняття: 3:00.

НЕОБХІДНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ

1. Фізичні принципи отримання рентгенівського зображення. Закони скіалогіі.

2. Основні методи рентгенівського дослідження і їх характеристика.

3. Структурна схема і основні елементи рентгенівського апарату.

4. Способи реєстрації рентгенівського зображення.

5. Аналіз рентгенограм: визначення методу і об'єкта дослідження, субстратів тіней і просвітлінь.

6. Рентгенівська комп'ютерна томографія. Принцип отримання зображення. Пристрій томографа.

7. Рентгенконтрастні з'єднання. Класифікація.

8. Організація роботи відділення променевої діагностики.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

  1. Самостійно впізнати зображення всіх органів людини на рентгенограмах, вказати їх основні анатомічні структури.
  2. Визначити зони затемнення і просвітлення на рентгенограмах.
  3. Визначити гіперденсівние і гіподенсівние зони на комп'ютерних томограмах.

ЛІТЕРАТУРА І МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Променева діагностика: Підручник Т.1. / Під. ред. Труфанова Г. Е. - М .: ГЕОТАР- Медіа, 2007. - С. 17-37, 52-67.

2. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія (основи променевої діагностики і променевої терапії). М., Медицина, 2000. - С. 73 - 106.

3. Васильєв А. Ю., Ольхова Є.Б. Променева діагностика: Підручник для студентів медичних вузів - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2008. - С.10-34, 48-54.

4. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія і рентгенологія. - М .: Медицина, 1993. - С. 53-80.

5. Линденбратен Л. Д., Наумов Л. Б. Медична рентгенологія. М .: Медицина, 1984. - С. 19-34.

6. Клінічна Рентгенорадіологія. Керівництво в 5 томах під ред. Г. А. Задгенідзе. - М. Медицина, 1984.

7. Овчинников В. А., Волков В. Н. Ілюстрації до курсу лекцій з променевої діагностики та променевої терапії. Посібник для студентів 3 курсу лікувального факультету (Електронний ресурс-CD-ROM). - Гродно: ГрГМУ, 2008.

8. Михайлов, А. Н. Керівництво по медичній візуалізації / А. Н. Михайлов. - Мн .: Виш. Шк., 1996. - 506 с.

9. Михайлов, А. Н. Засоби і методи сучасної рентгенографії: практ. керівництво / А. Н. Михайлов. - Мн .: Бел. наука: 2000. - 242 с.

10. Лекційний матеріал.
ЗАНЯТТЯ №3 | ЗАНЯТТЯ № 5

ЗАНЯТТЯ №1 | ЗАНЯТТЯ №2 | ЗАНЯТТЯ №6 | ЗАНЯТТЯ №7 | ЗАНЯТТЯ №8 | ЗАНЯТТЯ №9 | ЗАНЯТТЯ №10 | ЗАНЯТТЯ № 11 | ЗАНЯТТЯ №12 | ЗАНЯТТЯ №13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати