На головну

ЗАНЯТТЯ №2

 1. I заняття
 2. I заняття
 3. I заняття
 4. II заняття
 5. II заняття
 6. II заняття
 7. II заняття

ТЕМА:Основи і принципи променевої терапії

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Ознайомити студентів з біологічними основами і плануванням променевої терапії, способами управління радиочувствительностью пухлини і нормальних тканин.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

 1. Перевірка рівня теоретичних знань студентів - 35 хв.
 2. Самостійна робота студентів з навчальним матеріалом - 55 хв.
 3. Обговорення результатів самостійної роботи - 35 хв.
 4. Загальні висновки по поточній темі - 10 хв.

Місце проведення заняття: навчальна кімната, кабінети променевої діагностики.

Тривалість заняття: 3:00.

НЕОБХІДНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ

1. Біологічна дія іонізуючого випромінювання.

2. Поняття радіочутливості і радіотерапевтичного інтервалу.

3. Способи модифікації радіотерапевтичного інтервалу.

4. Показання та протипоказання до проведення променевої терапії.

5. Підготовка хворого до променевої терапії. Топометричної планування. Індивідуальна топографо-анатомічна карта.

6. Способи підведення дози. Поняття толерантності, кумулятивного радіаційного ефекту, номінальною стандартної дози, фактора "час, доза, фракціонування".

7. Поняття поля опромінення, дозного поля, ізодозного кривої, РІО, РВК.

ЛІТЕРАТУРА І МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 1. Променева терапія: Підручник Т.2. / Під ред Труфанова Г. Е. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2007. -С. 38- 46.

2. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія (основи променевої діагностики і променевої терапії). М., Медицина, 2000. - С. 621-639, 647-653.

 1. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія і рентгенологія. - М. Медицина, 1993. - С. 505-520.
 2. Клінічна Рентгенорадіологія. Керівництво в 5 томах під ред. Г. А. Задгенідзе. - М. Медицина, 1984.

5. Овчинников В. А., Волков В. Н. Ілюстрації до курсу лекцій з променевої діагностики та променевої терапії. Посібник для студентів 3 курсу лікувального факультету (Електронний ресурс-CD-ROM). - Гродно: ГрГМУ, 2008.

 1. Михайлов, А. Н. Засоби і методи сучасної рентгенографії: практ. керівництво / А. Н. Михайлов. - Мн .: Бел. наука: 2000. - 242 с.
 2. Михайлов, А. Н. Керівництво по медичній візуалізації / А. Н. Михайлов. - Мн .: Виш. Шк., 1996. - 506 с.
 3. Лекційний матеріал.ЗАНЯТТЯ №1 | ЗАНЯТТЯ №3

ЗАНЯТТЯ №4 | ЗАНЯТТЯ № 5 | ЗАНЯТТЯ №6 | ЗАНЯТТЯ №7 | ЗАНЯТТЯ №8 | ЗАНЯТТЯ №9 | ЗАНЯТТЯ №10 | ЗАНЯТТЯ № 11 | ЗАНЯТТЯ №12 | ЗАНЯТТЯ №13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати