Головна

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР НАПІВПРОВІДНИКІВ. | ЧИСТІ НАПІВПРОВІДНИКИ. | ДОМІШКОВІ НАПІВПРОВІДНИКИ ТА ЕЛЕКТРОННО-ДІРКОВИЙ ПЕРЕХІД. |

ВИСНОВКИ

  1. III. Педагогічні висновки та пропозиції
  2. IV. Висновки і пропозиції.
  3. V. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  4. VI. Висновки.
  5. VIII. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  6. Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації
  7. Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації

Напівпровідники є особливими речовинами. Їхні властивості справді є унікальними. Їх питомий опір є проміжним між значеннями опору провідників та діелектриків. До напівпровідників належать деякі елементи 3 та 5 групи періодичної системи хімічних елементів Менделєєва та їх сполуки. Властивості напівпровідників сильно залежать від умов навколишнього середовища. Їх опір та провідність залежить від чистоти , температури , випромінювання , впливу електричного поля.

За низьких температур , за відсутності випромінювання та впливу електричного поля нагадують діелектрики. За високих температур , випромінювання чи впливу електричного поля нагадують провідники. Навіть невеликі порції домішок у напівпровіднику (менше 1%) здатні значно впливати на провідність напівпровідника. Це дозволяє легко змінювати опір та провідність напівпровідників.

Але з ця чутливість є і недоліком напівпровідників. Напівпровідник зберігає свої властивості у відносно невеликому інтервалі температур. Наприклад, при 200'С кремнієвий напівпровідниковий діод вже не здатен випрямляти струм. Для інших елементів ці температури ще менші. За не сильно низьких температур напівпровідники не здатні проводити струм. Позитивним також можна вважати посилення властивостей напівпровідників з підвищенням температури.

Саме через це напівпровідники широко застосовують у сучасних технічних приладах. Для не допущення погіршення чи зникнення потрібних властивостей слід оберігати напівпровідники та прилади з них від небажаних впливів навколишнього середовища. Вивчення та застосування напівпровідників дає великі можливості у подальшому вивченні та розвитку техніки та фізики в цілому. Вивчення і застосування напівпровідників дає нам великі можливості у досягненні певних цілей , а тому за напівпровідниками наше найближче майбутнє.

 P-N-ПЕРЕХІД В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ. НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДІОД. | Необхідність, зміст і роль соціальних позабюджетних фондів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати