На головну

ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК | Визначення величини опору теплопередачі заданої огороджувальної конструкції | Визначення товщини утеплюючого шару огородження | Визначення розподілу температур в огороджувальній конструкції | РОЗРАХУНОК ТЕПЛОСТІЙКОСТІ | Визначення можливості випадання конденсату на внутрішній поверхні огородження |

Оцінка можливості конденсатоутворення усередині огороджувальної конструкції

  1. III. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ОБЛАШТОВАНОСТІ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТИ
  2. Аналіз та оцінка показників доходності підприємницької діяльності
  3. Аналіз технологічності конструкції
  4. Аналіз технологічності конструкції
  5. Аналіз технологічності конструкції виробу
  6. Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності
  7. В залежності від конструкції кабельно-провідникову продук­цію поділяють на певні види.

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови

Δw ≤ Δwд ,

де Δw - збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, в якому може відбуватися конденсація вологи, за холодний період року, % за масою;

Δwд - допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, в шарі якого може відбуватися конденсація вологи, % за масою, що встановлюється згідно додатка 8 таблиця 8.1 залежно від виду матеріалу.

Зона конденсації визначається за характером розподілу парціального тиску водяної пари е(х) і насиченої водяної пари Е(х) у товщі шарів огороджувальної конструкції розрахунковим, або графо - аналітичним методом.

Розрахунковий метод. Парціальний тиск водяної пари в товщі шару матеріалу в перерізі х, Па, визначається за формулою

е(х)= ,

де ев - парціальний тиск водяної пари внутрішнього повітря, Па, що визначається за розрахунковим значенням відносної вологості φв залежно від призначення будинку і значенням парціального тиску насиченої водяної пари Ев, що залежить від температури, за формулою

ев = 0,01φв Ев ,

ез - парціальний тиск водяної пари зовнішнього повітря, що визначається для періоду найбільш холодного місяця року, Па (для січня), аналогічно формули ев = 0,01φв Ев;

ReΣ - опір паропроникненню огороджувальної конструкції, м2год Па/мг;

Rex - опір паропроникненню огороджувальної конструкції на відстані x від внутрішньої поверхні, м2 год Па/мг.

Парціальний тиск насиченої водяної пари Е(х), Па, визначається згідно з довідковими даними залежності Е(t) (згідно додатка 9, таблиця 9.1 та 9.2) по розподілу температури в товщі конструкції t(x), що розраховується за формулою

t(x) = tв - ,

де tзе - розрахункова температура зовнішнього повітря для процесу накопичення вологи в конструкції, °С, для перiоду найбiльш холодного мiсяця року, що визначається згідно додатка 10, таблиця 10.1.

τв= → Ев=2564 Па

τ1= → Е1=2309Па

τ2= → Е2=1403 Па

τ3= → Е3=1244 Па

τ4= °С→ Е4=270,5 Па

τ5= → Е5=173,5 Па

Опір паропроникненню огороджувальної конструкції та окремих її шарів розраховується за формулами:

ReΣ = ,

Rex = ,

де n - загальна кількість шарів у конструкції;

т - кількість повних шарів від внутрішньої поверхні до перерізу х;

δi - товщина i-го шару, м;

μi - паропроникність матеріалу i-го шару, мг/(м·год·Па), що визначається за таблицею 5.1 додатка 5;

μm+1 - паропроникність матеріалу шару, мг/(м·год·Па), де розташований переріз х.

Розраховую опір паропроникненню шарів огороджувальної конструкції:

ReΣ = + +

У разі, якщо е(х) < Е(х) конденсація водяної пари у шарі матеріалу - відсутня.

Парціальний тиск водяної пари в товщі шару матеріалу в перерізі:

Отже е(х)<Е(х), тому конденсація водяної пари у шарі матеріалу - відсутня.

1=2309Па

2=1403 Па

3=1244 Па

4=270,5ПаРОЗРАХУНОК ОПОРУ ПОВІТРОПРОНИКНЕННЮОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ | Графо-аналітичний метод.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати