На головну

Практичні навички

  1. III. практичні завдання
  2. Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські)
  3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
  4. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ (міждисциплінарна інтеграція).
  5. Базові навички сприйняття для письма / малювання
  6. У процесі виконання курсової роботи студент удосконалює навички
  7. Питання 10. Теоретичні та практичні підходи до визначення психічної норми і патології.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД

КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА (СРСП)

З дисципліни:Невідкладні стани в хірургії

за спеціальністю051301 - «Загальна медицина»

курсV

семестрІX - X

лекції- 2 години

Практичні (семінарські)

заняття- 15 годин

Самостійна робота студентів -16 годин

Самостійна робота студентів

з викладачем -15 годин

Всього годин -48 годин

Алмати, 2012 р

Методичні рекомендації для СРСП по циклу «Невідкладні стани в хірургії»

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 16 від 14.05. 2012р.

Зав. кафедрою професор Муканов М. У.

Тема: «Гострий панкреатит».

2. Мета:- Ознайомити студентів з етіологією, патогенезом, клінікою, діагностикою та леченіемострого панкреатиту;

3. Завдання навчання:

знання

Формувати у студентів знання про етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування гострої панкреатиту, особливості перебігу;

Практичні навички

· Формувати навички диференціальної діагностики гострого панкреатиту з іншого гострою патологією органів черевної порожнини;

· Формувати і розвивати навички інтерпретації клініко-лабораторних показників при гострому панкреатиті;

· Формувати і розвивати навички вибору загального лікування при гострому панкреатиті;

· Формувати і розвивати навички боротьби з парезом кишечника в післяопераційному періоді при гострому панкреатиті;

· Навчити веденню поточної обліково-звітної медичної документації.Функції НБУ | самовдосконалення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати