Головна

Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства та оптимізації джерел його формування. | Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів | Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства |

Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів:методи аналізу ризику

  1. B. Аналіз документів
  2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  5. SWOT - аналіз
  6. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".
  7. V Диригентсько-виконавський аналіз

До несприятливих умов, які мають підлягати першочерговому обліку, на наш погляд, необхідно віднести:

- зростання вартості основних засобів, необхідних для реалізації проекту внаслідок підвищення цін і тарифів (наприклад, зростання орендної плати за землю, виробничу площу, обладнання; збільшення вартості будівельно-монтажних робіт) або переоцінки вартості основних засобів. Підвищення вартості проекту може призвести до збільшення періоду спорудження і запуску відповідного об'єкта і як наслідок вплинути на всі наступні стадії та результат реалізації проекту;

- підвищення вартості виробничих ресурсів, експлуатаційних витрат та видатків на оплату праці в період реалізації проекту. Це призводить насамперед, до зменшення прибутку, а отже, - до зменшення коштів, які мають бути повернені інвесторам. Строк окупності та період досягнення заданих характеристик фінансової діяльності збільшується;

- зменшення ринкової ціни на продукцію, що виготовляється, в процесі її реалізації. Це знижує очікувану фінансову віддачу і в результа, також збільшує тривалість строку окупності проекту та періоду досягнення запланованих фінансових результатів[1] ;

- інфляційні фактори;

- зміни в державній політиці щодо оподаткування;

- зміни в державній кредитній політиці;

- зміни економічних механізмів управління в економічній і соціальній політиці;

- інші фактори, включаючи екстремальні ситуації.

Слід зауважити, що метою аналізу проектних ризиків є визначення:

а) можливих шляхів зниження ризиків;

б) ступеня доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику та способів його зниження.

Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань:

· виявлення ризиків проекту;

· оцінка ризику проекту;

· визначення чинників, що впливають на ризик;

· пошук шляхів скорочення ризику;

· врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту;

· врахування ризику при оцінці доцільності реалізації способу фінансування проекту[2].

Всю різноманітність методів оцінки інвестиційних ризиків поділяють на дві групи:

1) формалізовані (кількісні) методи оцінки проектних ризиків;

2) неформалізовані методи.

Причому до найбільш поширених кількісних методів оцінки ризику реальних інвестиційних проектів відносять:

· статистичний;

· метод експертних оцінок;

· метод «дерева рішень»;

· метод доцільності витрат;

· метод використання аналогів;

· метод зміни грошового потоку.

Серед неформалізованих методів, які широко використовують у проектному аналізі, найпопулярнішими (з боку їх практичного застосування) стали:

· аналіз інвестиційної чутливості;

· аналіз сценаріїв проекту;

· метод імітаційного моделювання;

· метод поправки на ризик коефіцієнту дисконтування.

 Шляхи поліпшення управління грошовими потоками | Методи створення рейтингу за допомогою ряду показників, кластерного аналізу, матричний метод, бальних оцінок.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати