Головна

Шляхи поліпшення управління грошовими потоками | Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів:методи аналізу ризику | Методи створення рейтингу за допомогою ряду показників, кластерного аналізу, матричний метод, бальних оцінок. |

Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів

  1. III. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ОБЛАШТОВАНОСТІ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТИ
  2. Аналіз інвестиційних проектів
  3. Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів: методи зниження ризику.
  4. Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів:методи аналізу ризику
  5. Аналіз та оцінка показників доходності підприємницької діяльності
  6. Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності
  7. Будівельних проектів

Основою експертизи інвестиційного проекту єфінансово-економічна оцінка, яка базується на загальновідомій методиці UNIDO*1 і включає в себе:

· аналіз фінансового стану підприємства протягом трьох останніх років;

· аналіз фінансового стану підприємства в період реалізації інвестиційного проекту;

· аналіз беззбитковості виробництва основних видів продукції;

· прогноз прибутків і грошових потоків у процесі реалізації інвестиційного проекту;

· оцінку ефективності інвестиційного проекту.

*1: {UNIDO - Організація промислового розвитку при ООН.}

Основним елементом техніко-економічної експертизи є оцінка ефективності інвестицій, яку необхідно проводити за такими принципами:

· оцінка капіталу, що інвестується, базується на показнику грошового потоку (cash flow), який формується за рахунок суми чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації інвестиційного проекту;

· як інвестований капітал, так і суму грошового потоку обов'язково приводять до справжньої вартості. Приведення здійснюється диференційовано по кожному етапу подальшого інвестування;

· у процесі дисконтування грошового потоку вибирають диференційовану ставку відсотка для різних інвестиційних проектів;

· варіація форм ставки відсотка, що використовується для дисконтування, здійснюється залежно від мети оцінки. Для розрахунку такого показника ефективності інвестицій, як ставка відсотка, яка вибирається для дисконтування, можуть бути використані: середньозважена вартість капіталу; середня депозитна чи кредитна ставка; індивідуальна норма прибутковості; рівень ризику та ліквідності інвестицій тощо.

Детальний аналіз ефективності інвестиційного проекту повинен залежати від масштабності проекту та від суми кредиту, потрібної для фінансування інвестицій. Крім того, банк повинен сформувати необхідний інформаційний масив, у якому інвестиційні проекти поділяються на «малі», «середні» та «великі». На основі даних цього інформаційного масиву проводиться експертиза інвестиційного проекту:

· для оцінки «малих» проектів достатньо здійснити попередню експертизу;

· «середні» проекти передбачають проведення попередньої та основної експертизи;

· «великі» проекти потребують попередньої, основної та заключної експертиз (див. рис. 4.2).

Рис. 4.2. Оцінка масштабності проекту

 Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства та оптимізації джерел його формування. | Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати