На головну

Дайте визначення вказаним категоріям: передумови РПС, природні ресурси, мінеральні ресурси, фактори. | Якими показниками визначається рівень економічного розвитку країни? | Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем |

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

  1. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  2. Oslash; сприяє формуванню пізнавальних якостей, особливостей, активності, самостійності, інтересу до знань, а також розумовому розвитку студентів.
  3. А. В. ТОЛСТИХ ВВАЖАЄ, ЩО ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ - «ОСОБИСТІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЇЇ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ». ЯК ВИ РОЗУМІЄТЕ ЦЕ ТВЕРДЖЕННЯ?
  4. Абіотичне середовище та абіотичні фактори зовнішнього середовища.
  5. Абіотичні фактори. Клімат.
  6. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання

Визначте зовнішній фактор сталого розвитку продуктивних сил?

Експансія іноземного капіталу. Гуманітарна допомога.

Вигідність геоекономічного та геополітичного положення

Визначте внутрішні фактори сталого розвитку продуктивних сил?

Ефективна регіональна політика держави. Входження у політичні блоки

Природно-ресурсний, науково-технічний, туристичний. Співпраця з країнами СНД.

Що необхідно зробити, перш ніж розробляти заходи щодо соціально-економічного розвитку регіону?

Отримати іноземні інвестиції. Провести аналіз стану розвитку. Заслухати звіт Уряду на Верховній Раді.

Вивчити світовий досвід з даного питання.

Яка роль транзитного потенціалу України?

118. Позначте правильні твердження:

1. Матеріаломісткі галузі мають високу концентрацію виробництва..

2. Виробництва з великими витратами сировини на одиницю продукції переважно розташовують ближче до споживачів..

119. Які фактори є вирішальними при розміщенні даних видів виробництв? важке машино-будування; літако-будування; . хімія органічного синтезу; теплові електростанції.

120. Установіть, на які фактори орієнтуються дані види виробництв: матеріаломісткі; енергомісткі; енергомісткі; трудомісткі; водомісткі.

 Тема 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури | Функції політичної системи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати