На головну

Якими показниками визначається рівень економічного розвитку країни?

  1. I рівень
  2. II рівень
  3. III рівень
  4. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  5. Oslash; сприяє формуванню пізнавальних якостей, особливостей, активності, самостійності, інтересу до знань, а також розумовому розвитку студентів.
  6. А. В. ТОЛСТИХ ВВАЖАЄ, ЩО ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ - «ОСОБИСТІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЇЇ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ». ЯК ВИ РОЗУМІЄТЕ ЦЕ ТВЕРДЖЕННЯ?

69. Через які категорії наука про регіональну економіку вивчає населення?

70. Назвіть області України, в яких значно переважає міське населення:

71. Скільки вВ Україні налічується:міст, сіл, селищ?

72. Назвіть області України, в яких переважає сільське населення:

73. Урбанізація - це:

74. Трудовий потенціал це:

75. Яке місце у Європі посідає Україна за площею орних земель?

76. Яка забезпеченість території України мінерально-сировинними ресурсами?

77. Яке місце у Європі посідає Україна за ресурсами марганцевої руди і самородної сірки?

78. Позначте правильні твердження:

1. Одним із ключових напрямків машинобудування Сумського промислового вузла стало виробництво обладнання для нафтової і газової промисловості.

2. Льонарство завжди було однією з важливих складових рослинництва Сумської області

А. Тільки 1. Б. Тільки 2. В. Обидва правильні. Г. Обидва неправильні

79. Позначте правильні твердження:

1 Як відомо, Чернігівська область має один із найкращих в Україні показників природного руху населення.

2 Як відомо, автомобілебудування - одна із основних складових машинобудування м. Львова.

80. Позначте правильні твердження:

1. Україна має спільні кордони з шістьма країнами Європи та Російською федерацією і характеризується високим коефіцієнтом транзитності..

2. За коефіцієнтом транзитності Україна посідає перше місце в Європі.

81. Установіть відповідність між економічними категоріями та їхніми характеристиками: Природно-ресурсний потенціал; . Природні ресурси; . Рекреаційні ресурси; Мінеральні ресурси.

82. Знайдіть вірне визначення термінів:економічно активне населення; трудові ресурси; природний приріст населення;продуктивність суспільної праці.Дайте визначення вказаним категоріям: передумови РПС, природні ресурси, мінеральні ресурси, фактори. | Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати