Головна

Поняття автоматизованого банку даних (АБД) | Склад автоматизованого банку даних характеристика та функції основних його блоків. | Мовні засоби автоматизованого банку даних. | Функції та сутність СКБД та їх характеристика. | Характеристика проектування баз даних на зовнішньому рівні. | Складові інфологічної моделі та їх характеристика | Правила агрегації інформаційних об'єктів при інфологічному проектуванні БД. | Характеристика основних етапів розробки інфологічної моделі | Запитувальні зв'язки їх характеристика та правила побудови при інфологічному проектуванні. | Поняття структурних зв'язків та правила їх побудови при інфологічному проектуванні бази даних. |

Адміністратор бази даних та його функції.

  1. Алгоритм роботи файлу бази даних
  2. Аналіз відвіданих студентом уроків
  3. Аналіз маркетингових даних за допомогою методів статистичного аналізу та прогнозування. Графічний аналіз даних. Трендові моделі.
  4. Аналіз та інтерпретація даних
  5. Аналіз та інтерпретація одержаних даних
  6. Аналіз фактичних та статистичних даних.

До складу групи адміністрування можуть входити системні аналітики, проектувальники структур даних і зовнішнього щодо банку інформаційного забезпечення, проектувальники технологічних процесів обробки даних, системні та прикладні програмісти, оператори тощо.

Адміністратор - це спеціаліст, який має цілковите уявлень про інформаційні потреби користувачів, співпрацює з ними в тісному контакті й відповідає за завантаження, ведення та підтримування БД в актуальному стані, а також за захист та ефективність функціонування системи.

Основні функції адміністратора: спільна робота з проектувальниками задач для визначення умов використання БД, розробка опису БД і початкове її завантажування, підтримування цілісності БД, організація захисту зберігання даних, відновлення БД у разі виникнення помилок програмного забезпечення чи збої пристроїв, які призводять до руйнування БД, нагромадження статистики по роботі з БД, реорганізація та реструктуризація БД відповідно до зміни потреб. Різноманітні задачі, які повинен розв'язувати адміністратор, можна поділити відповідно до етапів розробки АБД на чотири групи: планування, проектування,експлуатація використання (супроводження). При плануванні адміністратор бере участь у виборі програмного забезпечення та обладнання. Він співпрацює з кінцевими користувачами, аби встановити реальні потреби, мету та вимоги прикладних програм до бази даних. Адміністратор бере участь у довгостроковому плануванні, в якому визначаються перспективи розвитку системи та розширення бази даних.

Під час проектування адміністратор надає спеціалістам необхідні дані для розробки логічної та фізичної моделей даних. Якщо виникають нові вимоги до даних, адміністратор визначає, як можна включити ці дані до баз даних і управляє процесом внесення змін. На етапі експлуатації до обов'язків адміністратора входять розробка і контроль дій, які гарантують збереження цілісності бази даних, включаючи процедури її копіювання та відтворення, а також визначення засобів захисту інформації за допомогою механізму управління доступом до ресурсів БД. Окрім того, адміністратор увесь час спілкується з користувачами бази даних, а також із системними програмістами, вирішуючи питання технології й доведення її до відповідних експлуатаційних характеристик, спілкується і співпрацює із системними програмістами в разі зміни версій системи чи операційного середовища.

При супроводженні баз даних, особливо розподілених, адміністраторові часто доводиться співпрацювати із співробітниками, котрі відповідають за експлуатацію технічних засобів АБД. Така співпраця пов'язана з необхідністю виявлення причин збоїв обладнання, які призводять до руйнування баз даних, і розробки заходів запобігання цього в ході подальшої експлуатації системи.Покоління СКБД. | Поняття словника-довідника даних його характеристика та призначення.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати