На головну

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці | До основних завдань економічної діяльності суб'єктів туристичного бізнесу відносяться? | Що відноситься до основних туристичних послуг ? | Що відноситься до основних завдань діяльності суб'єктів турис­тичного бізнесу? | Що відноситься до принципів підприємництва? | Що являє собою поняття «стратегія» в економічному значенні? | Які заходи необхідно здійснити для стратегії стабілізації ? | За рівнем насичення туристичний ринок може бути? | Яка суть виробничої концепції? | Що визначає положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»? |

З яких принципів складається виробнича програма туристичного підприємства?

  1. Cтадії кругообігу обігового капіталу: ГРОШОВА ВИРОБНИЧА ТА ТОВАРНА
  2. Виробнича інфраструктура
  3. Виробнича логістична система
  4. Виробнича потужність підприємства
  5. Виробнича потужність та фактори підвищення ефективності її використання.
  6. Виробнича практика (переддипломна)
  7. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА РОБІТ З БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА ОЗЕЛЕНЕННЯ

а) систематичне оновлення асортименту і підвищення якості туристичних послуг відповідно до ринкового попиту;

б) підвищення ефективності використання ресурсного потен­ціалу туризму та ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних);

в) нарощування обсягів туристичних послуг на основі планів реалізації тур продукту;

г) всі відповіді вірні.

Які завдання може включати виробнича програма, як документ туристичного оператора?

а) створення (комплектування) туристичного продукту визначеної кількості;

б) створення (комплектування) ту­ристичного продукту визначеної номенклатури;

в) створення (комплектування) ту­ристичного продукту визначеного асортименту та якості;

г) всі відповіді вірні.

16. За якої умови, буде реальним план комплектування тур продукту відповідно до передбаче­них обсягів його реалізації?

а) повного ресурсного забезпечення;

б) наявності необхідних виробничих потуж­ностей туроператорів;

в) наявності необхідних виробничих потуж­ностей турагентів;

г) всі відповіді вірні.

Що необхідно враховувати, при використанні ресурсних нормативів у процесі обґрунтування виробничої програми конкретного підпри­ємства?

а) особливості його діяльності;

б) специфіку наданих туристичних послуг;

в) інтенсивність туристичних по­токів;

г) всі відповіді вірні.Г) всі відповіді вірні. | На основі чого встановлюються витрати ресурсів при розробці виробничої програми?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати