На головну

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці | До основних завдань економічної діяльності суб'єктів туристичного бізнесу відносяться? | Що являє собою поняття «стратегія» в економічному значенні? | Які заходи необхідно здійснити для стратегії стабілізації ? | За рівнем насичення туристичний ринок може бути? | Яка суть виробничої концепції? | Г) всі відповіді вірні. | З яких принципів складається виробнича програма туристичного підприємства? | На основі чого встановлюються витрати ресурсів при розробці виробничої програми? | Що визначає положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»? |

Що відноситься до основних завдань діяльності суб'єктів турис­тичного бізнесу?

а) створення (комплектування) туристичного продукту;

б) удосконалення інфраструктури туризму;

в) формування ринку туристичних послуг;

г) всі варіанти відповіді правильні.

20. Туризм - це:

а) подорожі в межах своєї те­риторії своїх громадян та осіб, які постійно проживають на її території;

б) переміщення людини з місця постійного проживання до туристичного об'єкта і повернення назад, то по­явилося поняття «тур», яке походить від французького слова «tour» і означає рух по колу;

в) ціленаправлена подорож людей (пішохідна або на транспорті) за визначеним маршрутом у конкретні терміни тривалістю понад 24 години, але не більше одного року;

г) правильної відповіді не має.

Які умови виступають для розвитку підприємництва в туризмі?

а) стабільність державної економічної й соціальної політики;

б) пільговий податковий режим для соціальних видів туризму;

в) гнучкий ринковий механізм участі туризму в глобалізаційних процесах і в інтеграції України в європейські та світові економічні структури;

г) всі варіанти відповіді правильні.

В чому полягає головна мета підприємництва в туризмі?

а) розробленні маршрутів;

б) формуванні туристичних потоків за обраними марш­рутами;

в) виробництві туристичних товарів і наданні туристичних послуг;

г) всі відповіді правильні.Що відноситься до основних туристичних послуг ? | Що відноситься до принципів підприємництва?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати