На головну

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці | Що відноситься до принципів підприємництва? | Що являє собою поняття «стратегія» в економічному значенні? | Які заходи необхідно здійснити для стратегії стабілізації ? | За рівнем насичення туристичний ринок може бути? | Яка суть виробничої концепції? | Г) всі відповіді вірні. | З яких принципів складається виробнича програма туристичного підприємства? | На основі чого встановлюються витрати ресурсів при розробці виробничої програми? | Що визначає положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»? |

Що відноситься до основних туристичних послуг ?

  1. VI. Товари (послуги)
  2. Амортизаційні відрахування більше валових інвестицій - це призводить до зниження виробничого потенціалу, зменшення обсягів продукції і послуг, погіршення стану економіки
  3. Амортизація і припинення визнання основних засобів та нематеріальних активів.
  4. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  5. Амортизація основних засобів.
  6. Амортизація основних фондів.
  7. Аналіз активної частини основних фондів індексним методом та її вплив на обсяг виробництва

а) реклама, перевезення, харчування;

б) розміщення, організація відвідувань туристичних об'єктів;

в) забезпечення відпочинку й рекреації (оздоровлення);

г) усі відповіді вірні.

Спеціальними суб'єктами туристичної діяльності, які здійснюють формування, продаж та проведення турів є?

а) підприємства, установи, організації різних форм власності;

б) фізичні особи, які за­реєстровані у встановленому законодавством України порядку та отримали ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг;

в) фізичні та юридичні особи;

г) правильна відповідь 1 і 2.

Хто визначає види категорій об'єктів туристичної індустрії, порядок їх установлення та зміни ?

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховна Радою України;

в) Президент України;

г) усі відповіді вірні.

12. Економіка туристичного бізнесу - це:

а) сукупність суспільних відносин;

б) є складовою частиною народногоспо­дарського комплексу країни як каталізатора економічного зростання;

в) сукупність всіх відносин в туристичній діяльності;

г) правильна відповідь 1 і 2.

Основною властивістю туризму є його здатність впливати на економіку?

а) регіону;

б) країни;

в) світу;

г) усі відповіді вірні.

Хто з економістів першим розкрив зв'язок між стадіями економіч­ного розвитку країни і характерними рисами розвитку туризму ?

а) П. Ротоу;

б) А. Смітт;

в) П. Ротоу та А. Смітт;

г) вірної відповіді немає.До основних завдань економічної діяльності суб'єктів туристичного бізнесу відносяться? | Що відноситься до основних завдань діяльності суб'єктів турис­тичного бізнесу?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати