На головну

Що відноситься до основних завдань діяльності суб'єктів турис­тичного бізнесу? | Що відноситься до принципів підприємництва? | Що являє собою поняття «стратегія» в економічному значенні? | Які заходи необхідно здійснити для стратегії стабілізації ? | За рівнем насичення туристичний ринок може бути? | Яка суть виробничої концепції? | Г) всі відповіді вірні. | З яких принципів складається виробнича програма туристичного підприємства? | На основі чого встановлюються витрати ресурсів при розробці виробничої програми? | Що визначає положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»? |

До основних завдань економічної діяльності суб'єктів туристичного бізнесу відносяться?

а) створення (комплектування) туристичного продукту;

б) формування ринку туристичних послуг та удосконалення інфраструктури туризму;

в) реалізація туристичних послуг через систему оптової й роздрібної торгівлі з використанням комп'ютерних технологій та пріоритетний розвиток внутрішнього та в'їзного туризму;

г) усі відповіді вірні.

4. Туристичний бізнес, як економіко-технологічна система формування й реалізації туристичного продукту, охоплює:

а) виробництво туристичних послуг та комплектування туристичного продукту;

б) реалізація туристичного продукту або окремої послуги;

в) споживання туристичного продукту (послуги);

г) усі відповіді вірні.

Чим виступає туристична послуга в економіко-технологічній системі бізнесу?

а) ресурсом;

б) товаром;

в) послугою;

г) усі відповіді вірні.

Які стадії проходять туристичні послуги на шляху до ринку,?

а) стадію виробництва;

б) стадію комплектування;

в) стадію анімації;

г) усі відповіді вірні.

Як поділяються туристичні послуги та товари ?

а) характерні (основні) ;

б) супутні (додаткові);

в)давальницькі та отримувані.

г) правильна відповідь 1 і 2;

У ринковій економіці тур як єдність маршруту з його матеріально-технічним, культурним та іншим забезпеченням виступає?

а) товаром;

б) товаром і ресурсом;

в) ресурсом;

г) послугою.Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці | Що відноситься до основних туристичних послуг ?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати