На головну

ПЕРСОНАЛОМ | Семінар № 7. Управління поведінкою персоналу організації | Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни | тематика рефератів |

Тема 4. Стратегічне управління персоналом організації

  1. CRM (Customer Relationship Management) - управління взаємовідносинами з клієнтами
  2. Cистема контролю в організації зазвичай складається з
  3. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  4. I розділ. Загальні характеристики організації
  5. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  6. I. Управління підприємством
  7. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації

студент повинен

знати:

- Зміст понять «кадрова політика» і «стратегія управління персоналом»;

- Типи кадрової політики організації;

вміти:

- Характеризувати основні типи стратегій управління персоналом;

мати уявлення про:

- Завдання кадрової служби на різних стадіях життєвого циклу організації.

Кадрова політика: поняття і типи. Пасивна, реактивна, превентивна, активна, відкрита і закрита політика. Поняття стратегічного управління організації, принципи і етапи. Поняття, цілі і завдання стратегічного управління персоналом. Трудовий потенціал організації як об'єкт стратегічного управління персоналом. Основні типи стратегій управління персоналом і їх характеристика. Особливості управління персоналом на різних стадіях життєвого циклу організації. Реалізація стратегії управління персоналом. Етап впровадження стратегії і етап стратегічного контролю.

Тема 5. Кадрове планування

студент повинен

знати:

- Специфіку кадрового планування;

- Основні кадрові показники;

вміти:

- Аналізувати кадровий потенціал організації;

мати уявлення про:

-кадровий контролінгу.

Сутність, цілі та завдання кадрового планування. Зміст кадрового планування. Планування кадрових заходів. Аналіз кадрового потенціалу: оцінка укомплектованості кадрового складу в цілому і за рівнями управління, включаючи оцінку забезпеченості персоналом технологічного процесу; оцінка відповідності рівня підготовленості персоналу вимогам діяльності; аналіз структури кадрового складу на відповідність вимогам технології і класифікатором посад; аналіз структури кадрового складу по соціально-демографічними характеристиками; оцінка плинності кадрів. Планування кадрового потенціалу. Кадрове планування. Система показників по праці. Кадровий контроль і контролінг.Пояснювальна записка | Тема 10. Оцінка результатів діяльності персоналу організації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати