На головну

Чому в Україні виникла депопуляція населення? | Яка тенденція в Україні щодо коефіцієнту народжуваності? | Які найбільші освітні центри в Україні? | Яка кількість трудових ресурсів в Україні? | Який ценз міста в Україні? | Яке поняття ширше "трудовий потенціал" чи "трудові ресурси"? | Яку частину населення називають економічно активним населенням? | Тема: Металургійний комплекс україни. | Тема: Хіміко-лісовий комплекс україни | Тема. Транспортний комплекс та зв'язок |

ТЕМА: Агропромисловий комплекс України.

  1. C. р. № 3 Тема: Промислове природокористування
  2. Quot;Особистість" - стійкий комплекс якостей, властивостей, набутих під впливом відповідної культури суспільства та кон­кретних соціальних груп, до яких людина належить.
  3. Автоматизированный проектирующий комплекс КОМПАС
  4. Автоматическое сложение компонентов в комплексный навык
  5. Авторитет руководителя, комплекс «угрожаемого авторитета».
  6. Агафонов С. Правовий статус Президента України // Право України. - 2000. - №9 . - С.24-26
  7. Агрокомплекс борьбы с сорняками

475. Головною ланкою АПК є:

а) сільське господарство;

б) автомобілебудування;

в) лісове господарство;

г) хімічна промисловість.

476. За виробничою ознакою до складу АПК входять:

а) продовольчий і непродовольчий комплекс;

б) виробничий і невиробничий комплекс;

в) соціальний комплекс;

г) немає правильної відповіді.

477. Основні форми агропромислової інтеграції - це:

а) локальний АПК;

б) місцевий АПК;

а) регіональний АПК;

б) міждержавний АПК.

478. Складне територіальне агропромислове утворення, яке розглядається як система компактного розміщення агропромислових пунктів, центрів, кущів:

а) агропромисловий вузол;

б) агропромисловий пункт;

в) агропромисловий центр;

г) агропромисловий кущ.

479. Територіальне зосередження агропромислових підприємств однієї спеціалізації - це:

а) спеціалізований агропромисловий район;

б) спеціалізований агропромисловий центр;

а) спеціалізований агропромисловий вузол;

б) немає правильної відповіді.

480. До Степового АПК входять області:

а) Одеська, Миколаївська, Херсонська;

б) Одеська, Київська, Вінницька;

в) Миколаївська, Вінницька, Одеська;

г) Херсонська, Вінницька, Хмельницька.

481. До Подільського АПК входять області:

а) Волинська, Рівненська, Житомирська;

б) Львівська, Рівненська, Житомирська;

в) Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська;

г) Тернопільська, Хмельницька, Рівненська.

482 До Лісостепового АПК входять області:

а) Тернопільська, Хмельницька, Вінницька;

б) Тернопільська, Житомирська, Хмельницька;

в) Тернопільська, Рівненська, Хмельницька;

г) Хмельницька, Вінницька, Житомирська.

483. Провідна роль у структурі перевезень вантажів АПК належить транспорту:

а) автомобільному;

б) повітряному;

в) водному;

г) трубопровідному.

484. Головним чинником розвитку рослинництва є:

а) земля;

б) рослини;

в) тварини;

г) трудові ресурси.

485. Базовою галуззю сільськогосподарського виробництва є:

а) рослинництво;

б) тваринництво;

в) рільництво;

г) насінництво.

486. Провідне місце у структурі посівів займають:

а) зернові культури;

б) технічні культури;

в) картопля;

г) олійні.

487. Головна зернова культура України - це:

а) озима пшениця;

б) жито;

в) ячмінь;

г) яра пшениця.

488. Валовий збір зернових культур у 2006 році становив:

а) 34,3 млн. т.;

б) 24,3 млн. т.;

в) 44,3 млн. т;

г) немає правильної відповіді.

489. Основною технічною культурою є:

а) цукровий буряк;

б) соняшник;

в) льон;

г) тютюн.

490. Валовий збір цукрових буряків у 2006 році становив:

а) 22,4 млн. т.;

б) 26,4 млн. т.;

в) 32,4 млн. т.;

г) 12,4 млн. т.

491. Валовий збір соняшника у 2006 році становив:

а) 5,3 млн. т;

б) 6,3 млн. т;

в) 4,3 млн. т.;

г) 3,3 млн. т.

492. Валовий збір картоплі у 2006 році становив:

а) 19,5 млн. т.;

б) 20,5 млн. т.;

в) 18,5 млн. т.;

г) 21,5 млн. т..

493 . Урожайність зернових у 2006 році становив:

а) 24,1 ц/га;

б) 25,1 ц/га;

в) 23,1 ц/га;

г) 26,1 ц/га.

494. Урожайність цукрових буряків у 2006 році становив:

а) 285 ц/га;

б) 295 ц/га;

в) 275 ц/га;

г) 280 ц/га.

495. Урожайність насіння соняшнику у 2006 році становив:

а) 13,6 ц/га;

б) 13,1 ц/га;

в) 12,6 ц/га;

г) 14,6 ц/га.

496. Урожайність картоплі у 2006 році становив:

а) 133 ц/га;

б) 135 ц/га;

в) 138 ц/га.

г) 143 ц/га.

497. Урожайність винограду у 2006 році становив:

а) 39,7 ц/га;

б) 38,7 ц/га;

в) 37,7 ц/га;

г) 40,7 ц/га.

498. У галузевій структурі тваринництва основну роль відіграють :

а) скотарство і свинарство;

б) вівчарство і конярство;

в) птахівництво і кролівництво;

г) бджільництво і шовківництво.

499. На Поліссі розвивається тваринництво:

а) молочно-м'ясне;

б) м'ясо-молочне;

в) молочне;

г) м'ясне.

500. Поголів'я великої рогатої худоби у 2006 році становило:

а) 6175,4 тис. голів;

б) 6135,4 тис. голів;

в) 6275,4 тис. голів;

г) 6075,4 тис. голів.

501. Поголів'я свиней у 2006 році становило:

а) 8055 тис. голів;

б) 8155 тис. голів;

в) 8255 тис. голів;

г) 7955 тис. голів.

502. Поголів'я ВРХ найбільше розводять в:

а) Карпатах і Лісостепу;

б) Степу;

в) Поліссі;

г) немає правильної відповіді.

503. Обсяги виробництва молока у 2006 році становили:

а) 13,3 млн. т;

б) 12,3 млн. т;

в) 14,3 млн. т;

г) 13,8 млн. т.

504. Скільки цукрових заводів працювало в 2007 році:

а) 119;

б) 129;

в) 192;

г) 109.

 Тема: Будівельний комплекс | Скільки цукру -піску вироблено в сезоні 2006-2007 рр.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати