Головна

Чому в Україні виникла депопуляція населення? | Яка тенденція в Україні щодо коефіцієнту народжуваності? | Які найбільші освітні центри в Україні? | Яка кількість трудових ресурсів в Україні? | Тема: Металургійний комплекс україни. | Тема: Хіміко-лісовий комплекс україни | Тема. Транспортний комплекс та зв'язок | Тема: Будівельний комплекс | ТЕМА: Агропромисловий комплекс України. | Скільки цукру -піску вироблено в сезоні 2006-2007 рр. |

Яке поняття ширше "трудовий потенціал" чи "трудові ресурси"?

  1. Абсентеїзм:поняття,ознаки,форми.
  2. Акціонерні товариства, поняття акцій, облігацій. Розрахунок курсу акцій.
  3. Атмосфера. Основні поняття.
  4. Б) Поняття. Методика формування природничих понять.
  5. Банківська система України: поняття, завдання, види
  6. Банківські правовідносини: поняття, склад особливості
  7. Біосфера. Основні поняття.

а) Трудовий потенціал.

б) Трудові ресурси.

320. Представниками політекономічних поглядів на визначення суті трудового потенціалу є:

а) Врублевський В.

б) Онікієнко В.

в) Лукінов І.

г) Пирожков С.

321. Демографічний підхід до оцінки трудового потенціалу відстоюють:

а) Пирожков С.

б) Котляр А.

в) Скаржинський М.

г) Сухаревський Б.

д) Маслова І.

322. Під природним відтворенням населення як складової виробництва трудового потенціалу розуміємо:

а) Не лише фізичне відтворення поколінь, але й відтворення усіх необхідних демографічних і соціальних характеристик населення.

б) Фізичне відтворення поколінь.

323. Політика народонаселення - це:

а) Діяльність, що спрямована на регулювання розвитку головної продуктивної сили суспільства, суб'єкта суспільного виробництва, тобто людини, населення.

б) Заходи впливу на умови праці як складової людського розвитку.

в) Заходи впливу на поліпшення життєвого рівня населення.

г) Заходи впливу на міграції населення.

324. Демографічна ситуація - це:

а) Стан, що характеризує демографічні процеси.

б) Природне відтворення населення.

в) Природний і механічний рух населення.

г) Народжуваність, смертність.

325. На динаміку чисельності населення України, головним чином, вплинули:

а) Соціально-економічна та політична кризи.

б) Рівень життя населення.

в) Історичні процеси.

г) Міграційна рухомість населення.

326. Серед держав Європи Україна за чисельністю населення посідає:

а) П'яте місце.

б) Восьме місце.

в) Третє місце.

г) Шосте місце.

д) Сьоме місце.

327. Природне скорочення населення України в 2007р. порівняно з 2006р. становило:

а) 397,7 тис. осіб.

б) 206,8 тис. осіб.

в) 400,0 тис. осіб.

г) 350,5 тис. осіб.

328. Середній вік населення України становить:

а) 37 років.

б) 40 років.

в) 52 роки.

г) 60 років.

329. Середня тривалість життя населення України становить:

а) 68 років.

б) 70 років.

в) 75 років.

г) 82 роки.

д) 65 років.

330. Чисельність працездатного населення в Україні в майбутньому:

а) Зменшиться, але не дуже.

б) Зменшиться.

в) Стабілізується.

г) Збільшиться, але не дуже.

331. Міграційне сальдо населення України станом на 01.01.2007р.:

а) +0,3‰.

б) +1,5‰.

в) -0,1‰.

г) -0,7‰.

д) -0,9‰.

332. Комплексним показником, що характеризує рівень життя населення є:

а) Валовий внутрішній продукт або валовий національний продукт на душу населення.

б) Фонд споживання у використовуваному національному доході.

в) Реальні доходи населення.

г) Номінальна заробітна плата.

д) Суспільні фонди споживання.

333. За показником рівня життя населення Україна посідає:

а) 95 місце в світі.

б) 28 місце в світі.

в) 45 місце в світі.

г) 100 місце в світі.

д) 20 місце в світі.

334. До найбільш негативного наслідку міграційного відтоку населення України відносять:

а) "Відтік умів", як гаранта економічної безпеки держави.

б) Виїзд населення в до- і працездатному віці.

в) Виїзд населення в найбільш якісному працездатному віці (30 - 40 років).

г) Зменшення чоловічого населення.

 Який ценз міста в Україні? | Яку частину населення називають економічно активним населенням?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати