На головну

Облік надходження ДБА | Придбання довгострокових біологічних активів. | Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб. | Та отримання їх в якості внеску до статутного капіталу | Зміна вартості довгострокових біологічних активів у наслідок їх переоцінки. | Зміна вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первісною вартістю, у наслідок зменшення ко­рисності активів. | активів в результаті інвентаризації |

Ліквідація довгострокових біологічних активів.

  1. Адаптивні біологічні ритми Біологічні ритми Характеристика біологічних ритмів
  2. Амортизація і припинення визнання основних засобів та нематеріальних активів.
  3. Аналіз довгострокових зобов'язань
  4. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів.
  5. БАНКРУТСТВО ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
  6. Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб.
  7. Визнання боржника банкрутом та ліквідація підприємства

Однією з причин зменшення кількості довгострокових біологіч­них активів на сільськогосподарських підприємствах є вибракування продуктивної худоби в результаті втрати нею продуктивності, падіж тварин та ліквідація багаторічних насаджень.

Витрати по ліквідації об'єктів (корчування багаторічних насаджень, утилізація загиблих тварин) та виручка у вигляді вартості одержаних

при цьому матеріалів (деревина, тощо) реєструються на підставі відпо­відних первинних документів (нарядів, актів, тощо).

Приклад 10. На сільськогосподарському підприємстві прийня­то рішення про ліквідацію сливового саду в наслідок значної втрати продуктивності через застарілість дерев. Даний об'єкт оцінено за пер­вісною вартістю в сумі 5000,00 грн. (сума зносу - 600,00 грн.) В ре­зультаті розкорчовки саду отримана деревина, яка була передана на склад та оцінена в сума 2000,00 грн.

Крім того, прийнято рішення про переведення групи корів на відго­дівлю внаслідок зменшення продуктивності. Тварини обліковувались за справедливою вартістю в сумі 8000,00 грн.

Операції з ліквідації саду та вибраковки тварин з основного стада відображаються наступними бухгалтерськими записами (табл. 10).

Таблиця10

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операційОблік вибуття ДБА | Інвентаризація ДБА
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати