На головну

Облік надходження ДБА | Придбання довгострокових біологічних активів. | Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб. | Та отримання їх в якості внеску до статутного капіталу | Зміна вартості довгострокових біологічних активів у наслідок їх переоцінки. | Інвентаризація ДБА | активів в результаті інвентаризації |

Облік вибуття ДБА

  1. I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо­мості щодо банку
  2. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  3. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 20.
  4. Аналітичний складський облік матеріалів
  5. Бухгалтерський облік: функції, завдання та принципи його організації. Види бухгалтерського обліку
  6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
  7. Ведення обліку та складання податкової звітності платника єдиного податку.

Об'єкт довгострокових біологічних активів вилучається зі складу активів (списується з балансу) у разі його вибуття в наслідок:

- продажу,

- безоплатної передачі та передачі в якості внеску до статутного капіталу інших господарських товариств,

- крім того, у сільськогосподарських підприємств однією з при­чин зменшення балансової вартості довгострокових біологічних ак­тивів є вибракування продуктивної худоби з основного стада при втраті нею продуктивності або падіж тварин.

Сільськогосподарські підприємства використовують такі первинні документи по списанню довгострокових біологічних активів:

Акт на списання основних засобів (ф. № 03СГ-3) ;

Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)( ф. №ДБА 4);

Акт на списання багаторічних насаджень ( ф. №ДБА 3).

1.Вибуття довгострокових біологічних активів в наслідок їх продажу.

Приклад 8. СТОВ «Мрія» реалізувало ВАТ «Прогрес» п'ять голів продуктивної худоби та яблуневий сад, який вирощений на ділянці землі, яку було орендовано у ВАТ «Прогрес» і по закінченню строку оренди передано орендодавцю.

Балансова вартість худоби становила 7000,00 грн за справедли­вою вартістю. Вартість продажу - 12 000,00 грн. (в тому числі ПДВ).

Балансова вартість яблуневого саду становила 30 000,00 грн (за первісною вартістю), накопичена амортизація - 5000,00 грн. Вартість продажу - 24 000,00 грн. (в тому числі ПДВ).

Операції з продажу зазначених об'єктів довгострокових біологіч­них активів відображаються наступними бухгалтерськими записами (Табл. 8).

Таблиця8Зміна вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первісною вартістю, у наслідок зменшення ко­рисності активів. | Ліквідація довгострокових біологічних активів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати