На головну

Додаткова інформація

  1. Вихідна інформація
  2. Вихідна інформація
  3. Вихідна інформація
  4. Вихідна інформація
  5. Вихідна інформація
  6. Вихідна інформація
  7. Вихідна інформація

За оцінками вчених ресурсозабезпеченість усього світу окремими видами ресурсів складає від кількох десятків до кількох сотень років. Ресурсозабезпеченість країн оцінюють як недостатню, достатню або високу. Оцінка ресурсозабезпеченості складається на підставі порівняння із середньосвітовими показниками.

Слід зазначити наближеність оцінки ресурсозабезпеченості, оскільки, з одного боку, може зрости щорічний видобуток, а з іншого - можуть бути відкриті нові родовища. Забезпеченість водними, лісовими, земельними ресурсами можна оцінити в порівнянні з іншими країнами або регіонами.

Забезпеченість мінеральними ресурсами визначається відношенням запасів до розмірів щорічного видобутку або до кількості населення країни або регіону.

Забезпеченість водними ресурсами визначається як відношення сумарного річкового стоку до кількості населення.

Забезпеченість земельними ресурсами визначається як відношення площі оброблюваних земель до загальної кількості населення.

1. Розрахуйте ресурсозабезпеченість зазначених країн окремими видами природних ресурсів. Дані занесіть у таблиці 1 і 2.

Таблиця 1

Країна Населення млн. чол. Запаси млрд. т Видобуток млн. т Ресурсозабезпеченість, років/на душу нас. Рівень ресурсабезпеч.
Вугілля Світовий видобуток - 3,5 млрд. т, загальні запаси - 7000 млрд. т.
Китай 1266,8    
Індія 1000,8    
США 272,6    
Бразилія    
Росія 146,7    
Україна 49,7 57,2    
Канада 32,8    
Залізна руда Світовий видобуток - 1 млрд. т, запаси - 230 млрд. т.
Китай 1266,8    
Індія 1000,8 19,3    
США 272,6 5,1    
Бразилія 49,3    
Росія 146,7 24,1    
Україна 49,7 32,4    
Канада 32,8    
 

Таблиця 2

Країна Населення Оброблювані землі (млн. га) Забезпеченість земельними ресурсами Сумарний річковий стік (км) Забезпеченість водними ресурсами
Китай 1266,8    
Індія 1000,8    
США 272,6    
Бразилія    
Росія 146,7    
Україна 49,7    
Канада 32,8    

2. Систематизуйте країни за рівнем забезпеченості названими видами ресурсів за допомогою таблиці.

Вид ресурсів Рівень забезпеченості країн природними ресурсами
Високий Достатній Недостатній
Мінеральні      
     
     
Земельні      
     
     
Водні      
     
     

 

3. На контурній карті підпишіть назви країн:

· на території яких знаходяться найбільші нафтогазоносні басейни світу;

· які мають високий рівень забезпеченості лісовими ресурсами;

· які мають низький рівень забезпеченості водними ресурсами.

У висновку зазначте:

· загальну забезпеченість країн світу природними ресурсами.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема:Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великої Британії та Італії. Характеристика зв'язків України з країнами-сусідами.

Мета:складати порівняльну характеристику промисловості країн, аналізувати зовнішні економічні зв'язки країни.Дайте визначення понять. | Дайте визначення понять.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати