Головна

Спеціальні соціологічні теорії | Емпіричні дослідження | Соц. дослідження. поняття. види. характеристика | Функції соціології як науки | Види соц. досліджень | Пошукове соц. дослідження | Аналітично-експериментальне дослідження | Головні функції соціологічного дослідження | Зростання ролі і значення соціології | Інтервю |

етапи (процедура) проведення експертного опитування

  1. II. ОПИТУВАННЯ ХВОРОГО
  2. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  3. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  4. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  5. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  6. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  7. IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

1) Підготовчий етап включає:1.1розробку програми експертних опитувань. програма екс. опитування включає в себе основні структурні елементи програми соц.. дослідження але має свої специфічні особливості. 1.11визначення мети і завд. опитування.1.12. уточнення об'єкту, предмету та гіпотез1.13. описання об'єкта дослідження у вигляді факторів властивостей, подій, проблемних ситуацій.1.14. визначення вимог до якості експертів, співставлення переліку якостей які вимагаються від експертів і можливим складом експертів. становлення завдань до процедури підбору експертів і форми їх участі у експертизі.1.15. уточнення завдань досліджень які підлягають експертизі і завдань до проектування інструментарію.1.2складання плану графіку виконання робіт.1.3. вибір методу організації роботи експертів, побудова сценарію експертизи. формування правил участі в експертизі.1.4. проектування інструментарію експертного опитування. пілотаж інструментарію, розмноження, розробка інструкцій учасників.1.5. розробка програм аналізу даних експертизи.1.6. підготовка технічних засобів.1.7. підготовка інтерв'єрів, анкетерів, організаторів опитування. 2) Етап підбору експертів:2.1пошук потенційних експертів.2.2. оцінка компетентності кандидатів в експерти.2.3. визначення оптимального числа експертів.2.4. формування експертної групи із найбільш компетентних експертів. 3) Етап зібрання експертної інформації:3.1організація умов роботи експертів.3.2 опитування експертів у відповідності із заданою методикою експертизи. реєстрація даних.3.3. контроль за роботою тих хто здійснює експертизу.3.4. первинна обробка і уточнення даних експертизи. 4) Етап обробки і аналізу даних. 4.1. зібрання документів із результатами опитування,їх перевірка і обробка.4.2. ручна обробка даних. перевід даних на машині-носії,їх машинна обробка по заданій програмі.4.3. здійснюється статистичний аналіз.4.4. порівняння результатів з гіпотезами. побудова висновків та розробка результатів дослідження.4.5. аналіз і оцінка ефективності використання експертизи в даному дослідженні що включає в себе виявлення помилок або новацій,їх обґрунтування та вироблення рекомендацій щодо вдосконаленого опитування.4.6. написання звіту по проведенню експертизиГоловні помилки спостереження | Функції та завдання вчителя в суспільстві
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати