На головну

B. Соціологія та її методи повинні будуватися за зразком природничих наук | C. Найважливішим критерієм науковості є об'єктивність знання | B. Фундаментальна | Досліджується на рівні субоб'єкта, а основним об'єктом соціології права є право, а | A. Теологічна | E. Г. Спенсер | A. Абсолютно гомогенна | E. К. Маркс | Право є піднесена на рівень закону воля пануючого класу згідно з поглядами такого видатного соціолога як | C. Соціальні факти |

Види категорій, якими оперує соціологія

  1. B. Соціологія та її методи повинні будуватися за зразком природничих наук
  2. В) обґрунтовані наукою і практикою правила, якими керуються при розташуванні праці, капіталу, створенні робочих місць, використанні ресурсів.
  3. Виникнення і розвиток соціологічної науки: класична соціологія кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя
  4. Гендерна соціологія.
  5. Гіденс Е. Соціологія.
  6. Економічна соціологія

A. Загальнонаукові

B. Спеціально наукові

C. Власне соціологічні

D. Статистичні

E. Динамічні

Функціями соціології є

A. Теоретико-світоглядна

B. Методологічна

C. Обмежувальна

D. Концептуальна

E. Закріплююча

Функціями соціології є

A. Ідеологічно-виховна

B. Витіснювальна

C. Стимулююча

D. Загальнолюдська

E. Методологічна

Соціологія тісно пов'язана з такими науками та науковими дисциплінами

A. Соціальна філософія

B. Астрономія

C. Соціальна статистика

D. Біологія

E. Органічна хімія

Соціологія права тісно пов'язана з такими юридичними науками та науковими дисциплінами

A. Юридична психологія

B. Основи правознавства

C. Загальна теорія права

D. Політологія

E. Історія

Соціологія права тісно пов'язана з такими юридичними науками та науковими дисциплінами

A. Соціальна філософія

B. Філософія права

C. Соціальна психологія

D. Юридична психологія

E. Історія

Соціологія права тісно пов'язана з такими юридичними науками та науковими дисциплінами

A. Договірне право

B. Загальна теорія права

C. Космічне право

D. Правознавство

E. Філософія права

Засновником сучасної позитивної соціології є

A. Г. Спенсер

B. К. Маркс

C. Е. Дюркгейм

D. О. Конт

E. М. Вебер

Автором таких праць як "Курс позитивної філософії" у 6 томах, "Система позитивної політики, чи трактат про соціологію, що встановлює релігію Людства" є

A. Л. Петражицький

B. Є. Ерліх

C. Е. Дюркгейм

D. М. ВеберЗа часом дії соціальні закони поділяються на | E. О. Конт
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати