На головну

Одеса 2011 | Завдання дисципліни | ІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Лекція 2. Основні етапи розвитку соціології. Класичні теорії соціології | Практичне заняття 1. Предмет та метод соціологічної науки | Література | Семінарське заняття 1. Економічна соціологія. Соціологія праці | Семінарське заняття 2. Політична соціологія та соціологія політики | Семінарське заняття 3. Соціологія релігії | Семінарське заняття 4. Соціологія сім'ї та шлюбу. Соціологія молоді |

Лекція 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво і реалізацію продукції
  2. Dasein-анализ Л. Бинсвангера. Структура существования: бытие-в-мире, бытие-за-пределами-мира.
  3. II. Структура
  4. II. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
  5. II. Структура и численность совета
  6. II. Структура класу та взаємостосунки.

Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної структури: соціальні статуси, соціальні групи, соціальні класи, соціальні верстви, соціальні інститути, соціальні організації, типологія соціальних спільнот. Види соціальної структури суспільства. Механізми взаємодії між соціоструктурними елементами суспільства. Ускладнення соціальної структури як чинник суспільного розвитку.

Причини соціальної нерівності, яка існує між індивідами, соціальними спільностями та групами на підставі розподілу благ, ресурсів та володіння їми, що зумовлює соціальне розшарування. Соціальна стратифікація як ієрархічне, вертикальне розшарування суспільства, індивідів та груп відповідно мірі володіння і розпорядження певними благами. Системи соціальної стратифікації (закрита та відкрита). Історичні типи стратифікованого суспільства: рабство, касти, стани і класи.

Поняття соціального статусу та соціальної ролі. Статутна ієрархія як чинник створення стратифікаційної вертикалі. Критерії та ознаки, що становлять соціальну стратифікацію в концепціях П. Сорокіна, Т. Парсонса.

Поняття соціальної групи. Головні ознаки соціальної групи. Соціальні групи як страти. Типологія соціальних груп. Поняття референтної групи. Головні чинники та механізми формування соціальних груп.

Соціальна стратифікація та соціальна мобільність як процеси відтворення і розвитку соціальної структури суспільства. Поняття і види соціальної мобільності, типи соціальної мобільності сучасного суспільства.

Проблема маргінальності соціальних утворень. Основні напрямки соціоструктурних змін в сучасному українському суспільстві. Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні. Основні чинники пересувань, формування соціальних прошарків в умовах кризи. Головні канали та джерела формування середнього та вищого класів в сучасній Україні.

 Лекція 3. Соціологічна думка в Україні | Лекція 8. Особистість у системі суспільних відносин та соціальних зв'язків
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати