На головну

Одеса 2011 | Завдання дисципліни | ІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Лекція 8. Особистість у системі суспільних відносин та соціальних зв'язків | Практичне заняття 1. Предмет та метод соціологічної науки | Література | Семінарське заняття 1. Економічна соціологія. Соціологія праці | Семінарське заняття 2. Політична соціологія та соціологія політики | Семінарське заняття 3. Соціологія релігії | Семінарське заняття 4. Соціологія сім'ї та шлюбу. Соціологія молоді |

Лекція 3. Соціологічна думка в Україні

  1. а лекція
  2. Аграрна реформа Столипіна та особливості її проведення на Україні.
  3. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів
  4. Академічна лекція у вимірах педагогічної дії
  5. Ал Сувеїлан Х. Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії( огляд визначень) // Філософська думка, 2001. - 3. - С. 60-71.
  6. Ампелографія і селекція винограду.
  7. Ампелографія і селекція винограду.

Позитивістська соціологія В. Лесевича, М. Грота, М. Драгоманова, М. Ковалевського. Сутність і характер розвитку суспільства за В. Лесевичем. Головна ідея і предмет соціології в роботах М. Грота. Типи суспільного розвитку.

"Теорія фактів" в системі соціологічного знання М. Ковалевського. Соціологія М. Драгоманова: поняття "суспільство" та метод "логічної семантики".

Соціологічні погляди В. Антоновича на питання соціальної структури, чинників соціального розвитку, поведінки натовпу.

"Генетична соціологія" М. Грушевського. Коло соціологічних питань: чинники соціальної еволюції, закони суспільного розвитку, методи пізнання соціальної реальності, проблеми соціального порядку і трансформації ціннісних та нормативних систем, традицій, колективних уявлень. Поняття соціального процесу. Критика позитивізму.

Соціологія права в роботах Б. Кистяковського. Три умови досягнення соціологією науковості. Використання категорії закону у поясненні окремого явища або події. Реальність, яку повинна вивчати соціологія. Сутність завдання соціології.

Політична соціологія В. Липинського. Проблема особливостей взаємовідносин між провідними верствами суспільства і народом як чинники життєвості кожної держави. Типи державного устрою: класократія, демократія, охлократія.

 Лекція 2. Основні етапи розвитку соціології. Класичні теорії соціології | Лекція 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати