На головну

Одеса 2011 | Завдання дисципліни | Лекція 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація | Лекція 8. Особистість у системі суспільних відносин та соціальних зв'язків | Практичне заняття 1. Предмет та метод соціологічної науки | Література | Семінарське заняття 1. Економічна соціологія. Соціологія праці | Семінарське заняття 2. Політична соціологія та соціологія політики | Семінарське заняття 3. Соціологія релігії | Семінарське заняття 4. Соціологія сім'ї та шлюбу. Соціологія молоді |

Лекція 2. Основні етапи розвитку соціології. Класичні теорії соціології

  1. Cуть курсу економічної теорії
  2. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  3. Kонт засновник сучасної позитивної соціології.
  4. Oslash; сприяє формуванню пізнавальних якостей, особливостей, активності, самостійності, інтересу до знань, а також розумовому розвитку студентів.
  5. Quot;Велика дидактика" Я. А. Коменського - узагальнення досвіду теорії і практики освіти і виховання попередніх епох
  6. а лекція

Основні три етапи розвитку соціологічного знання: протосоціологічний, етап власно соціології і феноменологічний. Протосоціологічний етап. Зародженням соціально-філософського та соціологічного знання, поділ на стародавній період формування соціологічної думки, Середньовічний та період Нового часу.

Ідеї О. Конта про необхідність соціальної науки; контовська ієрархія наук про навколишній світ; поняття соціальної статики та динаміки; уявлення О. Конта про структуру суспільства та стадії його розвитку; сутність та багатомірність поняття позитивізму, його основні принципи. Органіцизм Г. Спенсера. Суспільство як соціальний організм, типи суспільств.

Соціологічна теорія К. Маркса. Натуралістичні школи в соціології ХІХ - початок ХХ ст. Предмет та метод соціології Е. Дюркгейма. Поняття соціального факту, соціальної солідарності, види соціальної солідарності.

Формальна соціологія Георга Зімеля. Форми соціальної взаємодії. Поняття спільності та суспільства в соціології Ф. Тьоніса.

Розуміюча соціологія М. Вебера. Основні поняття соціології за М. Вебером. Види соціальної дії: традиційна чи релігійна, афективна, цілєраціональна, цінніснораціональна.

Інтегральна соціологія П. Сорокіна. Соціологія як генералізуюча наука. Поняття соціального явища. Системний функціоналізм Т. Парсонса та Р. Мертона.

 ІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Лекція 3. Соціологічна думка в Україні
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати