На головну

Одеса 2011 | Лекція 3. Соціологічна думка в Україні | Лекція 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація | Лекція 8. Особистість у системі суспільних відносин та соціальних зв'язків | Практичне заняття 1. Предмет та метод соціологічної науки | Література | Семінарське заняття 1. Економічна соціологія. Соціологія праці | Семінарське заняття 2. Політична соціологія та соціологія політики | Семінарське заняття 3. Соціологія релігії | Семінарське заняття 4. Соціологія сім'ї та шлюбу. Соціологія молоді |

ІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво і реалізацію продукції
  2. Dasein-анализ Л. Бинсвангера. Структура существования: бытие-в-мире, бытие-за-пределами-мира.
  3. II. Структура
  4. II. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
  5. II. Структура и численность совета
  6. II. Структура класу та взаємостосунки.
Заняття Денне Заочне
  1 курс 3 курс 1 курс 3 курс
Лекції
Практичні заняття
Семінарських заняття
Самостійна робота
Разом

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (денна форма навчання, 1 курс)

Теми Лекції Практичні Семінарські СРС
Предмет та метод соціологічної науки.  
Основні етапи розвитку соціологічної науки. Класичні теорії соціології.  
Соціологічна думка в Україні.  
Суспільство як соціальний організм, феномен та система. Типи суспільств і підходи до його вивчення.  
Соціальна структура та соціальна стратифікація.  
Соціологічне дослідження: поняття, види, програма та процедури розробки.    
Методи збору і аналізу соціологічної інформації.    
Особистість в системі соціальних зв'язків.    
Методики тестування в управлінні та стимулювання професійного росту. Методи групового прийняття рішення.    
Соціологія культури.      
Девіантна поведінка і соціальний контроль.      
Економічна соціологія. Соціологія праці.    
Політична соціологія і соціологія політики.    
Соціологія релігії.    
Соціологія сім'ї та шлюбу. Соціологія молоді.    
Гендерна соціологія.      
  Разом

Кількість годин всього - 72

Аудиторні години - 36

Самостійна робота - 36


ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (денна форма навчання, 3 курс)

Теми Лекції Практичні Семінарські СРС
Предмет та метод соціологічної науки.  
Основні етапи розвитку соціологічної науки. Класичні теорії соціології.  
Соціологічна думка в Україні.  
Суспільство як соціальний організм, феномен та система. Типи суспільств і підходи до його вивчення.  
Соціальна структура та соціальна стратифікація.  
Соціологічне дослідження: поняття, види, програма та процедури розробки.    
Методи збору і аналізу соціологічної інформації.    
Особистість в системі соціальних зв'язків.    
Методики тестування в управлінні та стимулювання професійного росту. Методи групового прийняття рішення.        
Соціологія культури.      
Девіантна поведінка і соціальний контроль.      
Економічна соціологія. Соціологія праці.    
Політична соціологія і соціологія політики.    
Соціологія релігії.    
Соціологія сім'ї та шлюбу. Соціологія молоді.    
Гендерна соціологія.    
  Разом

Кількість годин всього - 72

Аудиторні години - 36

Самостійна робота - 36


ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (заочна форма навчання, 1 курс)

Теми Лекції Практичні Семінарські СРС
Предмет та метод соціологічної науки.    
Основні етапи розвитку соціологічної науки. Класичні теорії соціології.    
Соціологічна думка в Україні.    
Суспільство як соціальний організм, феномен та система. Типи суспільств і підходи до його вивчення.      
Соціальна структура та соціальна стратифікація.      
Соціологічне дослідження: поняття, види, програма та процедури розробки.      
Методи збору і аналізу соціологічної інформації.      
Особистість в системі соціальних зв'язків.      
Методики тестування в управлінні та стимулювання професійного росту. Методи групового прийняття рішення.      
Соціологія культури.      
Девіантна поведінка і соціальний контроль.      
Економічна соціологія. Соціологія праці.    
Політична соціологія і соціологія політики.      
Соціологія релігії.      
Соціологія сім'ї та шлюбу. Соціологія молоді.      
Гендерна соціологія.      
  Разом

Кількість годин всього - 72

Аудиторні години - 8

Самостійна робота - 64


ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (заочна форма навчання, 3 курс)

Теми Лекції Практичні Семінарські СРС
Предмет та метод соціологічної науки.    
Основні етапи розвитку соціологічної науки. Класичні теорії соціології.    
Соціологічна думка в Україні.    
Суспільство як соціальний організм, феномен та система. Типи суспільств і підходи до його вивчення.    
Соціальна структура та соціальна стратифікація.      
Соціологічне дослідження: поняття, види, програма та процедури розробки.      
Методи збору і аналізу соціологічної інформації.      
Особистість в системі соціальних зв'язків.      
Методики тестування в управлінні та стимулювання професійного росту. Методи групового прийняття рішення.      
Соціологія культури.      
Девіантна поведінка і соціальний контроль.      
Економічна соціологія. Соціологія праці.    
Політична соціологія і соціологія політики.      
Соціологія релігії.      
Соціологія сім'ї та шлюбу. Соціологія молоді.      
Гендерна соціологія.      
  Разом

Кількість годин всього - 72

Аудиторні години - 10

Самостійна робота - 62Завдання дисципліни | Лекція 2. Основні етапи розвитку соціології. Класичні теорії соціології
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати