Головна

Завдання педагогічного експерименту

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  4. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  5. I. Мета та завдання зліт
  6. I. Мета і завдання роботи.

Завдання конкретних експериментів в області дидактики і методик навчання окремих предметів найчастіше зводяться до наступних:

1. перевірка певної системи навчання (наприклад, перевірка ефективності системи початкового навчання, розробленої Л. В. Занкова);

2. порівняння ефективності певних методів навчання (дослідження І. Т. Огороднікова і його учнів);

3. перевірка ефективності системи проблемного навчання (дослідження М. І. Махмутова);

4. розробка систем заходів щодо формування в учнів пізнавальних інтересів і потреб (дослідження Г. І. Щукіної, В. С. Ільїна);

5. перевірка ефективності заходів по формуванню в учнів навичок навчальної праці (експеримент В. Ф. Паламарчук);

6. розвиток пізнавальної самостійності школярів (експерименти Н. А. Половникова, П. І. Пидкасистого).

7. дидактичні дослідження, пов'язані з вибором оптимального варіанту тієї чи іншої системи заходів або педагогічних дій:

- Оновлення системи заходів щодо попередження неуспішності (Ю. К. Бабанський та ін.),

- Оптимізація обсягу та складності навчального матеріалу, що включається в шкільні підручники (Я. А. Микк),

- Вибір оптимального числа вправ для формування певного вміння (П. Н. Воловик),

- Вибір оптимальних варіантів системи заходів щодо формування в учнів навичок планування (Л. Ф. Бабьонишева),

- Побудова проблемного навчання слабоуспевающіх школярів (Т. Б. Генинг),

- Диференційована робота з учнями на основі різного ступеня наданої їм допомоги в навчанні (В. Ф. Харківська),

- Обґрунтування оптимальної системи викладання курсу технічного креслення в вузі (А. П. Верхола),

- Обладнання шкільного фізичного кабінету (С. Г. Броневщук)).

Всі ці завдання в певній мірі переплітаються один з одним, але кожна з них має і деякий специфічний акцент, який визначає особливості педагогічного експерименту. Таким чином, коло завдань, які вирішуються за допомогою педагогічного експерименту, досить широкий і різнобічний, охоплює всі основні проблеми педагогіки. [3] [6]Метод педагогічного експерименту | Модель типового педагогічного експерименту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати