Головна

Внесок К. Д. Ушинського, В. В. Половцева, В. П. Вахтерова, Л. С. Севрука, І.І. Полянського та інших в розвиток методики викладання природознавства. | Розвиток методики викладання природознавства в другій половині ХХ ст. /П. О. Завітаєв, М. М. Скаткін, Л. К. Нарочна, Н. С. Коваль, Н. М. Бібік, Т. М. Байбара та ін./. | Розвиток методики викладання на сучасному етапі /Л. К. Нарочна, Н. С. Коваль, Н. М. Бібік, Т. М. Байбара та ін./. | Розвиток методики викладання природознавства на сучасному етапі (О. Біда, О. Лінник, І. Гільберг, І. Грущинська та ін.). |

Перший підручник з природознавства (автор В. Ф. Зуєв).

  1. Аналіз теми з підручника Менеджмент - Дикань Н. В.
  2. Аналіз теми з підручника Менеджмент - Рульєв В. А.
  3. Б. Перший сніг.
  4. Базові підручники та навчальні посібники
  5. Базові підручники та навчальні посібники
  6. Базові підручники та навчальні посібники
  7. Визначте до складу яких держав Європи в перший половині ХХ століття (до вересня 1939 року) входили ці території

Основні етапи становлення та розвитку методики навчання природознавства.

Становлення методики викладання природознавства відбувалось у декілька етапів, основними з яких є дореволюційний, радянський, пострадянський та сучасний періоди. Суспільно політичний лад, який панував на той час у державі, накладав свій відбиток на освітню систему в цілому та методику викладання природознавства зокрема.

Перший підручник з природознавства (автор В. Ф. Зуєв).

Розвиток виробничих відносин у Росії потребував освічених людей, здатних керувати виробництвом, вести торгівлю. Тому в 1782-1786 рр. було проведено реформу народної освіти і організовано народні училища. У цей же час вперше в школах Росії було введено природознавство як навчальний предмет. Автором першого шкільного підручника з природознавства був академік В. Ф. Зуєв (1754-1794). Його «Нариси з природної історії» вийшли в світ у 1786 році. Підручник було написано відповідно до матеріалістичних ідей М. В. Ломоносова і О. М. Радищева, які розглядали природу як єдине ціле, що розвивається по висхідній лінії. Зуєв пропонував ознайомлювати дітей з природою в такій послідовності: нежива природа («викопне царство»), рослини («царство рослин») і тварини («тваринне царство»), куди було віднесено і людину. Автор включив у підручник тих рослин і тварин країни, які мали певне

практичне значення. У підручнику вміщено також методичні поради для вчителів.

В. Ф. Зуєв наголошував на необхідності використання натуральних предметів природи та їхніх зображень, проведення бесід, які активізують мислення, встановлення учнями причинних зв'язків. Він виступав за утворення кабінету навчальних посібників, підкреслюючи, що в ньому насамперед повинні бути представлені зразки місцевої природи.

 Створення і управління діяльністю спеціалізованих служб. Теоретичне і практичне навчання персоналу ОГ до дій у надзвичайних ситуаціях | Значення праць видатного російського методиста О. Я. Герда в методиці викладання природознавства.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати