Головна

Створення і управління діяльністю спеціалізованих служб. Теоретичне і практичне навчання персоналу ОГ до дій у надзвичайних ситуаціях

  1. I. ЕТИКА І СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ
  2. VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
  3. VII. ДЕРЖАВНЕ Й САМОВРЯДНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СЕЛА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
  4. А) Словесні методи навчання
  5. Автоматизована система управління
  6. Автоматизована система управління
  7. Автоматизована система управління

За рішенням Міністерств, органів управління держадміністрації, за наказами керівників організацій і підприємств галузі на базі існуючих спеціалізованих служб і підрозділів створюються і забезпечуються необхідними приладами позаштатні спеціалізовані служби та невоєнізовані формування, призначені для проведення конкретних видів невідкладних робіт у процесі запобігання і реагування на НС. Це - групи людей, об'єднані в загони, команди, групи, ланки - оперативні, евакуаційні, зв'язку та оповіщення, радіаційного та хімічного спостереження, розвідки та контролю; медичного захисту, протипожежних заходів, охорони громадського порядку, зберігання та видачі засобів індивідуального захисту, утримання захисних споруд. Цим формуванням планують і з ними проводять спеціальні навчання. Вони періодично залучаються до участі в практичному відпрацюванні дій з ліквідації наслідків НС на своєму об'єкті разом із територіальними силами постійної готовності.

До невоєнізованих формувань зараховуються працездатні працівники за винятком жінок, які мають дітей віком до 8 років, жінок з середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей до 3-х років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження.

Планування роботи функціональної підсистеми з питань запобігання НС і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюються на основі відстеження змін навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища.

Масштаби і наслідки можливостей НС визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами. З метою забезпечити достатній рівень готовності ЦЗ об'єкта до дій у НС розробляються довгострокові документи і документи підготовки ЦЗ в поточному році.

Довгострокові документи:

- план ЦЗ;

- наказ про організацію та ведення ЦЗ;

- план розвитку та вдосконалення ЦЗ;

- план підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу ЦЗ об'єкта;

- план-графік вивчення стану або вивчення окремих питань ЦЗ в структурних підрозділах об'єкта.

Наказом начальника ЦЗ про організацію і ведення ЦЗ на об'єкті визначаються посадові особи та керівні органи; служби та невоєнізовані формування ЦЗ, їх призначення і функції, кількісний склад і матеріально-технічне забезпечення; організація підготовки керівного складу і навчання за тематикою ЦЗ працівників, контроль стану ЦЗ у структурних підрозділах та звітність.

Щорічно розробляються:

- наказ про стан ЦЗ за минулий рік та основні завдання на наступний рік;

- план підготовки ЦЗ об'єкта в наступному році;

- навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників за тематикою ЦЗ;

- доповідь про стан та підготовку ЦЗ об'єкта у минулому році.

Навчання і підвищення рівня знань працівників, які не входять до складу невоєнізованих формувань і служб, здійснюється без відриву від службової діяльності як на планових заняттях, так і шляхом самостійного вивчення матеріалу з подальшим закріпленням отриманих знань і навичок на практичних заняттях у ході проведення комплексних об'єктових навчань і тренувань.

Комплексні об'єктові навчання є вищою формою підготовки органів управління, керівного і командно-начальницького складу ЦЗ та навчання працівників підприємств та організацій з питань захисту життя, здоров'я і порядку дій у НС.

Комплексні об'єктові навчання (КОН) є завершальним етапом підготовки об'єкта господарювання (ОГ) у вирішенні завдань з ЦЗ. КОН проводяться з метою досягнення злагодженості в роботі керівного складу формувань, працівників та об'єкта в цілому при виконанні заходів по запобіганню і реагуванню на НС техногенного та природного характеру, відновленню життєдіяльності об'єкта та ведення заходів з ЦЗ.

а) Керівництво та посередницький апарат навчання.

Керівником КОН є начальник ЦЗ (керівник об'єкта), заступники (помічники) керівника навчання призначаються із числа посадових осіб об'єкта, найбільш підготовлених з питань ЦЗ. Їх кількість залежить від теми, масштабів заходів, специфіки виробництва і визначається з врахуванням охоплення тих, хто навчається, і контролем основних служб і формувань.

б) Підготовка комплексного об'єктового навчання.

Підготовка до навчання на ОГ здійснюється завчасно і включає:

1. Розробку документів з організації та проведення навчань.

2. Підготовку тих, хто навчається.

3. Підготовку районів практичних заходів, а також імітації на навчання.

Для проведення навчання розробляються:

- календарний план підготовки КОН;

- схема організації керівництва та посередницького апарату;

- план проведення КОН з ЦЗ;

- план імітації на КОН з ЦЗ;

- особисті плани заступників (помічників) керівника вчення, посередницького апарату;

- план рекогносцировки місць практичного відпрацювання питань;

- план відновлення роботи об'єкта за наслідками НС та створення необхідних матеріалів і устаткування;

- план проведення досліджень на КОН.

Для проведення навчання крім звичайних документів розробляються необхідні до нього додатки.

в) Розбір навчання.

Розбір є заключною частиною навчання. Мета розбору полягає у визначенні міри виконання навчальних завдань, що ставилися. Під час розбору нагадується задум навчання, тема, етапи, навчальні питання, склад учасників навчання, загальна обстановка. Розбираються та оцінюються всі практичні заходи, які виконані у ході навчання, конкретні дії тих, хто навчається, за етапами навчання.

Визначаються висновки про досягнення мети, визначаються недоліки, що мали місце, вказується, на що треба звернути увагу надалі. Розбір проводить керівник навчання.

За підсумками КОН з ЦЗ у місячний термін до уповноваженого органу з питань НС та ЦЗН подається звіт.

ІІІ. Заключна частина - 5 хв.

- нагадати тему і мету заняття;

- відповісти на питання студентів;

- дати завдання на самостійну підготовку:

- Підручник «Цивільна оборона» М.І. Стеблюк, стор. 397-406.

- Методичні рекомендації щодо проведення КОА на ОГ. МНС України. Київ-1999, стор. 1-30;

- оголосити тему наступного заняття.

Старший викладач циклу ЦЗ

О. А. Гурін

 Другий етап - практична розробка, оформлення документів. | Перший підручник з природознавства (автор В. Ф. Зуєв).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати