Головна

Другий етап - практична розробка, оформлення документів.

  1. III. Порядок оформлення та подання податкової звітності
  2. IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  3. IV. Практична робота
  4. IV. Практична робота
  5. IV. Практична робота
  6. VІІ. Оформлення курсової роботи
  7. Б) Прикладна, нормативна, практична частині медичної етики

Методична розробка

Тема 2. Планування з питань цивільного захисту

Розглянута на засіданні циклу ЦЗ та рекомендована для проведення занять зі студентами.

Протокол № ___ від «___»___ 20__ р.

Тема 2. Планування з питань цивільного захисту

Учбові цілі: - вивчити загальні принципи превентивного та оперативного планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС;

- знати порядок організації і проведення планування заходів з попередження НС;

- уміти проводити планування заходів з питань цивільного захисту.

Метод: Лекція

Час: 2 години

Місце занять: Спеціалізована аудиторія

Матеріальне забезпечення: схемы, плакаты, слайды, проекційна апаратура

Література:

- Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист. Підручник. - К. Знання. - Прес. 2007 - 487 с.

- Бикова А. В., Белієв О. В. та інш. Основи цивільного захисту. Навч. посібник. К. 2008 - 223 с.

- Методичні рекомендації щодо організації та проведення КОН на ОГ.

Учбові питання і розрахунок часу:

І. Вступна частина - 5 хв.

ІІ. Основна частина - 70 хв.

1. Загальні принципи планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС - 25 хв.

2. Структура і зміст планів для забезпечення життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях - 25 хв.

3. Створення та управляння діяльністю спеціалізованих служб. Теоретичне і практичне навчання персоналу ОГ до дій у надзвичайних ситуаціях - 20 хв.

ІІІ. Заключна частина - 5 хв.

І. Вступна частина - 5 хв.

- довести тему і мету заняття;

- довести учбові питання та розрахунок часу;

- довести порядок проведення заняття.

ІІ. Основна частина - 70 хв.

1. Загальні принципи планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС- 25 мин.

Планування цивільного захисту об'єкта - це розроблення сукупності документів, у яких визначені сили та засоби, порядок і послідовність дій з метою забезпечення захисту населення, виробництва, а також виконання завдань вищестоящих органів, пов'язаних з наданням допомоги населенню інших об'єктів і міст.

Ці документи розробляються з урахуванням реальних можливостей і умов об'єкта. Вони є настановою для організованих дій як з метою підготовки об'єкта до захисту у надзвичайних умовах, так і з метою ліквідації наслідків НС (стихійних лих, виробничих аварій і вогнищ військових конфліктів). На об'єкті повинні бути розроблені два плани: на мирний і воєнний час.

План цивільного захисту на воєнний час - це документи, які визначають організацію і порядок переведення об'єкта з мирного на воєнний час і ведення цивільного захисту в початковий період війни.

План цивільного захисту на мирний час - це документи, які визначають організацію і порядок виконання заходів цивільного захисту з метою попередження або зменшення можливих втрат від виробничих аварій, катастроф та стихійних лих, а також ведення рятувальних та інших невідкладних робіт при їх виникненні.

Вихідними документами, які використовуються при розробці документів плану цивільного захисту об'єкта, є:

- директивні документи Президента, Верховної Ради, Уряду України та МНС;

- витяг з рішення керівника цивільного захисту району про організацію і ведення цивільного захисту на території району, дані про кількість формувань, їх особовий склад, які необхідно створити на даному об'єкті;

- витяг з плану прийому і розміщення евакуйованого населення;

- витяг з наряду райвійськкомату на постачання техніки у збройні сили у зв'язку з мобілізацією, окремі розпорядження керівника цивільного захисту району (наряд на виконання спеціальних завдань та ін.);

- документи, які характеризують господарство та населений пункт.

Реальність розроблених планів ЦЗ буде залежати:

- від повноти вихідних даних;

- наявності сил і засобів;

- правильного обліку всіх можливостей об'єкта.

Плани ЦЗ об'єкта розробляють його керівники, фахівці та орган управління ЦЗ. Розробляючи заходи служб (формувань) ЦЗ об'єкта, ряд питань необхідно узгоджувати з відповідними районними службами ЦЗ, районним відділом з питань НС та цивільного захисту населення.

Об'єкт, що знаходиться на території одного або кількох населених пунктів, є основним об'єктом, який складає єдиний план спільно з адміністрацією населеного пункту.

Розробка плану здійснюється в три етапи в певній послідовності:

Перший етап - підготовчий, протягом якого визначається склад виконавців і затвердження їх, підготовка виконавців до роботи, доведення до них директив, рекомендацій та інших документів, узагальнення та аналіз вихідних даних, необхідних для розробки плану ЦЗ, визначення обсягу робіт і розподіл обов'язків між виконавцями і закріплення відповідальних за розділами плану.

Для планування, підготовки та проведення заходів евакуації повинна бути інформація, яка забезпечує відповіді на такі питання:

- чисельність працюючих, обслуговуючого персоналу на даному об'єкті, всього населення в населеному пункті;

- час доби, коли буває найбільше скупчення людей в приміщеннях;

- розміщення людей у приміщеннях;

- стан входів, аварійних виходів;

- наявність і стан входів для пожежників, міліції, внесення технічних засобів;

- труднощі, які необхідно враховувати під час евакуації людей (вузькі проходи, сходи, непрацюючі ліфти та ін.);

- забезпеченість будівельними матеріалами, матеріалами для огороджування небезпечних місць, захищеність аварійної або цінною апаратури;

- устаткування, прилади, апаратура, документи, які необхідно евакуювати і перелік тих, що можна залишити;

- можливість переведення виробництва на скорочений режим роботи;

- вирішення питань зупинення роботи технологічних ліній, припинення чи скорочення виробництва продукції;

- забезпечення засобами індивідуального захисту, оповіщення і зв'язку;

- підготовленість пунктів збору, транспорту для перевезення людей і цінностей, наявність поблизу небезпечних об'єктів (пожежо- та вибухонебезпечні споруди та матеріали, столярні цехи, приміщення складів, комір, трансформаторні приміщення, хімічні підприємства чи склади).

Планування евакуації повинно передбачати виникнення найбільш несприятливих ситуацій під час підготовки та проведення евакуації (відсутність відповідних керівників, транспорту, енергозабезпечення, погані погодні умови, аварія на дорозі, паніка серед людей та ін.).

Другий етап - практична розробка, оформлення документів.

Заходи, які плануються в документах плану, повинні бути спрямовані на виконання завдань ЦЗ у НС.

В документах плану визначають заходи, які потрібно виконати в мирний час, при загрозі виникнення НС, несподіваному нападі противника, стихійних лихах, виробничих аваріях, катастрофах і при ліквідації наслідків НС, проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт, а також характер і порядок дій формувань, зміст і обсяг робіт, терміни виконання заходів з урахуванням конкретних умов і можливостей даного об'єкта.

Заходи, які потребують капітальних затрат і матеріально-технічних засобів, а також мають бути відображені в цих планах.

До них відносяться: будівництво протирадіаційних укриттів; пункту управління; придбання засобів для герметизації приміщень; систем зв'язку та оповіщення, придбання майна для формувань, спеціальної техніки, необхідної для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт; автономних джерел електроенергії.

Оскільки заходи потребують матеріальних затрат, вони повинні здійснюватися у комплексі з іншими економічними заходами, через що їх необхідно включити у поточний і перспективний план об'єкта, де вони будуть забезпечені коштами.

За даними оцінки можливої обстановки, яка може скластися на об'єкті, керівники об'єкта планують заходи щодо підвищення стійкості об'єкта.

Фінансування капітальних вкладень на будівництво захисних споруд, складів, пункту управління та інших об'єктів ЦЗ здійснюється за рахунок об'єкта з коштів, які виділяються міністерствами в межах загальних обсягів капітальних вкладень.

Планування таких заходів, як підготовка і забезпечення майном формувань, навчання особового складу формувань, які працюють, організація зв'язку та оповіщення, створення навчально-матеріальної бази та ін., проводиться за рахунок коштів об'єкта.

Планування забезпечення особового складу формувань ЦЗ засобами індивідуального захисту та іншими матеріально-технічними засобами проводиться за нормами, затвердженими Начальником ЦЗ Україні.

Третій етап - узгодження розроблених планів з відділом ЦЗ району, адміністрацією населеного пункту, службами ЦЗ району, після цього затвердження документів плану ЦЗ. Документи плану ЦЗ підписує керівник ЦЗ об'єкта.

Після затвердження плану об'єкта організується вивчення документів усім керівним складом об'єкта.

У зв'язку зі зміною вихідних даних, покладених в основу розробки плану об'єкта, таких як розвиток господарства, технічне забезпечення, кількість і структура населення, рівень розвитку ЦЗ, установлених вимог і завдань, необхідно періодично уточнювати і переробляти розроблені раніше документи плану. Уточнення і коригування документів плану проводять на тренуваннях і комплексних об'єктових навчаннях ЦЗ.

2. Структура та зміст планів для забезпечення життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях - 25 хв.

А. План цивільного захисту на особливий період

План на воєнний час складається з текстової частини і додатків. Текстова частина складається з трьох розділів.

Розділ 1. Оцінка обстановки, яка може скластися на об'єкті в результаті дій супротивника

У цьому розділі відображаються:

- коротка характеристика і оцінка обстановки, яка може скластися на території об'єкта після несподіваного нападу і при плановому переведенні ЦЗ на воєнний стан;

- можливий ступінь руйнування виробничих дільниць та житлових будинків;

- ступінь радіоактивного забруднення територій;

- можливість виникнення та характер впливу осередків небезпечних хімічних речовин (НХР), лісових, торфових пожеж, зон затоплення;

- можливість зниження виробництва;

- можлива радіаційна, хімічна та пожежна обстановка;

- стан транспортних артерій, систем енерго-, газо-, водо-, тепло- забезпечення, матеріально-технічної бази, оповіщення, зв'язку і управління;

- втрати сил і засобів ЦЗ, людей об'єкта і населеного пункту;

- втрати від вторинних факторів ураження;

- обставини, які можуть скластися на території об'єкта і населеного пункту при використанні противником звичайних засобів ураження.

Висновки з оцінки можливої обстановки і стан сил для рятувальних робіт, вплив на вирішення завдань об'єкта при переведенні на воєнний час і в період проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Розділ 2. Виконання заходів на об'єкті при планомірному переведенні на особливий період

Виконання заходів при загрозі нападу противника:

1. Захист працюючих та членів їх сімей:

а) Організація і порядок укриття їх в захисних спорудах; підготовка захисних споруд; організація будівництва ПРУ; будівництво найпростіших укриттів, використання підвалів, погребів та інших заглиблених приміщень для укриття населення і формувань; управління людьми, які знаходяться у захисних спорудах.

б) Організація прийому і розміщення евакуйованого населення; порядок оповіщення про початок евакуації населення; загальна кількість населення, що прибуває; організація розміщення їх в населеному пункті; порядок, способи і строки доставки людей від пунктів вивантаження, приймальних евакопунктів до місць розселення; організація розміщення евакуйованих для проживання; організація працевлаштування, матеріального, медичного та іншого забезпечення.

Евакуюючи населення із зон катастрофічного затоплення необхідно визначити: кількість населення, матеріальних цінностей, техніки, які підлягають евакуації та її організацію (час евакуації, район евакуації тощо).

в) Протирадіаційний і протихімічний захист, порядок роботи об'єкта в умовах радіоактивного забруднення. Режим протирадіаційного захисту населення; організацію дозиметричного контролю, порядок видачі засобів індивідуального захисту; організація санітарної обробки людей і знезараження техніки.

г) Медичний захист: порядок забезпечення засобами індивідуальної захисту формувань, населення в місцях проживання; проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних, лікувальних і протиепідемічних заходів; організація медичного забезпечення під час ліквідації на об'єкті наслідків нападу противника.

2. Заходи забезпечення стійкості роботи у воєнний час.

3. Заходи та ведення рятувальних та інших невідкладних робіт; порядок приведення в готовність формувань ЦЗ; сили і засоби, виділені до територіальних формувань ЦЗ; організація висування сил, виділених для надання допомоги іншим об'єктам; порядок надання медичної допомоги населенню, порядок використання техніки об'єкта для знезаражування.

4. Організація забезпечення заходів ЦЗ.

Основні види забезпечення заходів: транспортне, матеріальне і технічне забезпечення; гідрометеорологічна інформація; пожежне забезпечення і забезпечення громадського порядку.

5. Організація управління.

Управління об'єктом включає: організацію оповіщення керівного складу формувань, населення в місцях проживання; час розгортання ПУ, склад обслуги, організація чергувань; організація зв'язку, у тому числі і рухомими засобами, порядок подачі донесень.

Розділ 3. Виконання заходів ГЗ на об'єкті в умовах несподіваного нападу противника

1. Дії за сигналом «Повітряна тривога»: порядок і строки оповіщення працюючих і населення за сигналом «ПТ», порядок видачі засобів індивідуального захисту, приладів розвідки та дозиметричного контролю; організація безаварійної зупинки виробництва; укриття населення, управління населенням, яке знаходиться в укриттях.

2. Дії після нападу противника: заходи відновлення порушеного управління; приведення в готовність формувань ЦЗ; введення режимів захисту; організація прийому і розміщення евакуйованого населення; порядок розгортання і приведення до готовності сил і засобів ЦЗ; організація прискореного відновлення ЗС, організація і введення рятувальних та інших невідкладних робіт; порядок відновлення боєздатності об'єктових сил і засобів, що потерпіли.

Додатки:

1. Календарний план основних заходів ЦЗ об'єкта.

2. План заходів захисту працюючих та членів їх сімей та організація рятувальних та інших невідкладних робіт

3. Розрахунок укриття працюючих в ЗС.

4. Розрахунок проведення прийому та розміщення еваконаселенія.

5. План-графік нарощування заходів підвищення стійкості роботи об'єкта у воєнний час.

6. Склад сил і засобів ЦЗ об'єкта.

7. Розрахунок забезпечення ЗІЗ.

8. Схема управління, зв'язку та оповіщення об'єкта.

Б. ПЛАН ЦЗ НА МИРНИЙ ЧАС

План складається з текстової частини і додатків.

Текстова частина складається з двох розділів.

Розділ 1. Висновки з оцінки можливої обстановки на об'єкті при виникненні великих виробничих аварій, катастроф та стихійних лих

Зміст: перелік можливих аварій, катастроф та стихійних лих на даному об'єкті; висновки з оцінки обстановки, яка може скластися на об'єкті при виникненні НС.

Розділ 2. Здійснення заходів при загрозі та виникненні НС на об'єкті

1) Заходи при загрозі виникнення аварій, катастроф і стихійних лих; оповіщення керівного складу формувань ЦЗ, працюючих і населення; доведення інформації вищестоящих органів; порядок приведення в готовність сил і засобів для рятувальних робіт, організація і проведення інженерно-технічних заходів, пов'язаних зі зміцненням інженерних споруд, захистом населення, виробничих фондів, матеріальних цінностей.

2) Заходи при виникненні НС: порядок оповіщення керівного складу, формувань, працюючих про аварію і доведення інформації до вищих органів ЦЗ; організація розвідки і спостереження на об'єкті, організація дозиметричного і хімічного контролю, порядок приведення в готовність сил і засобів, призначених для ведення рятувальних і інших невідкладних робіт; організація медичного забезпечення, вжиття заходів для безаварійної зупинки виробництва; приведення в готовність ЗС, організація укриття населення; організація видачі ЗІЗ; організація евакозаходів; організація забезпечення дії рятувальних сил; організація взаємодії з надзвичайною комісією, місцевим територіальним штабом ЦЗ.

3) Організація управління: порядок переходу керівництва ЦЗ в пункт управління, терміни підготовки ПУ до роботи; організація зв'язку з підрозділами, вищими органами управління, порядок подачі донесень.

На випадок аварії на АЕС важливими заходами є організація управління і засобами.

Заходи ЦЗ необхідно планувати у три етапи:

1-й - від початку аварії до трьох діб. У цей час необхідно терміново оцінити обстановку і масштаби проведення першочергових заходів, спрямованих на захист населення і запобігання наслідків аварії; інформація про аварію; виклик аварійних бригад та формувань ЦЗ; проведення заходів з ліквідації наслідків аварії;

2-й - понад 1 добу після аварії: уточнити радіаційну обстановку; вжити додаткові заходи для захисту населення; дозиметричний контроль;

3-й - перехідний від аварійного до нормального часу (коли вжиті всі заходи захисту); уточнюються доза опромінення, ступінь забрудненості РР продуктів, води, сировини та ін.

Додатки.

1. Календарний план основних заходів ЦЗ при загрозі та виникненні НС.

2. План захисту об'єкта та проведення Р і ІНР із зазначеними потенційно небезпечними місцями.

3. Розрахунок сил і засобів для виконання заходів ЦЗ при загрозі та виникненні НС.

4. План медичного забезпечення.

5. Розрахунок евакозаходів.

6. Схема організації управління, зв'язку і оповіщення.

 ОПЕРАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ ИЗДЕРЖКАМИ | Створення і управління діяльністю спеціалізованих служб. Теоретичне і практичне навчання персоналу ОГ до дій у надзвичайних ситуаціях
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати