Головна

Інструкції для самопідготовки | Заповнити таблицю і зробити відповідні розрахунки за формулами 2 і 3. Розраховане значення tемп порівнюють із tкр. Табличне значення tкр для числа степеней свободи | Схема педагогічного експерименту | Діагностування у студентів рівня сформованості проективних здібностей | Чи виділяєте тактичні цілі? | Чи опираєтесь Ви на обґрунтовані критерії оцінювання результатів навчальної діяльності? | Діагностування у студентів рівня сформованості комунікативності як професійно значущої здібності педагога |

Коли працюєте з великим обсягом інформації, чи переструктуровуєте її?

  1. Аналіз виробництва продукції за обсягом, асортиментом і якістю
  2. Аналіз виробництва продукції за обсягом, асортиментом і якістю
  3. Джерела інформації, що використовується при кримінологічному аналізі злочинності.
  4. За обсягом владних функцій, які виконує політична еліта, в її середовищі можна виділити три види або рівні.
 
 


Так Більше так, ніж ні Більше ні, ніж так Ні Не знаю

Чи виділяєте Ви в інформаційному масиві головне і другорядне?

 
 


Так Більше так, ніж ні Більше ні, ніж так Ні Не знаю

Чи виокремлюєте Ви практичну корисність у матеріалі, з яким працюєте?

 
 


Так Більше так, ніж ні Більше ні, ніж так Ні Не знаюЧи можете чітко виділяти дидактичні цілі? | Чи робите схематичні записи, короткі зауваження до матеріалу?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати