Головна

Інструкції для самопідготовки | Заповнити таблицю і зробити відповідні розрахунки за формулами 2 і 3. Розраховане значення tемп порівнюють із tкр. Табличне значення tкр для числа степеней свободи | Схема педагогічного експерименту | Коли працюєте з великим обсягом інформації, чи переструктуровуєте її? | Чи робите схематичні записи, короткі зауваження до матеріалу? | Чи опираєтесь Ви на обґрунтовані критерії оцінювання результатів навчальної діяльності? | Діагностування у студентів рівня сформованості комунікативності як професійно значущої здібності педагога |

Чи виділяєте тактичні цілі?

  1. Основні правила ведення робочої карти. Умовні тактичні знаки та скорочені позначення.
  2. Чи можете чітко виділяти дидактичні цілі?
 
 


Так Більше так, ніж ні Більше ні, ніж так Ні Не знаю

Чи вмієте виокремлювати оперативні цілі?

 
 


Так Більше так, ніж ні Більше ні, ніж так Ні Не знаю

Чи вмієте формулювати діагностичні цілі?

 
 


Так Більше так, ніж ні Більше ні, ніж так Ні Не знаю

 Діагностування у студентів рівня сформованості проективних здібностей | Чи можете чітко виділяти дидактичні цілі?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати