Головна

Місце Юрія Збанацького в сучасному літературному процесі | Релігійна та церковна лексика як об'єкт лінгвістичного дослідження | ВИСНОВКИ | СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ |

І РОЗДІЛ

  1. II. Розділ "Операція видалення зубу".
  2. III. Розділ "Травматологія щелепно-лицевої ділянки".
  3. IV розділ
  4. IХ розділ
  5. VІ розділ
  6. VІІ розділ
  7. Аналіз системи організацій праці діючого робочого місця за розділами типового проекту

ЗМІСТ

ВСТУП...3

І РОЗДІЛ Життя і творчість Ю. Збанацького

1.1Юрій Збанацький «Не оминула гірка доля і мене»...5

1.2 Місце Юрія Збанацького в сучасному літературному процесі...11

ІІ РОЗДІЛ Релігійна та церковна лексика

2.1 Релігійна та церковна лексика як об'єкт лінгвістичного дослідження...18

2.2 Релігійна та церковна лексика у романі Ю. Збанацького «Хвилі»...21

Висновки...24

Список використаної літератури...25

ВСТУП

Етап розвитку церковно-релігійної лексики розпочався задовго до прийняття християнства (Х ст.), бо саме тоді «формувався вербальний апарат основних релігійних понять» більша частина яких з Х ст. була прийнята новою вірою. Цей аргумент є підставою вважати дохристиянський період часом зародження церковно-релігійної лексики.

Лексикологи ведуть роботу щодо встановлення обсягу як релігійної лексики в цілому, так і її складових - лексико-семантичних груп. У сучасних дослідженнях виділяють різну кількість (до 24) лексико-семантичних груп релігійної лексики. Більшість спроб визначення основних груп у спеціальній релігійній лексиці базувалися на тематичному підході. На сучасному етапі розвитку української лінгвістики проблема тематичної класифікації релігійної термінології висвітлена у дослідженнях С. Біблої, Г. Нуцковської, І. Павлової, Н. Піддубної, Н. Пуряєвої, М. Скаб, І. Черненко та ін.

Надзвчайно цікавим та різноманітним є стиль викладу релігійних термінів Юрієм Збанацьким, зокрема, у романі «Хвилі».

Отже,мета дослідження - комплексне вивчення церковно-релігійної лексики через власні дослідження, вироблення нового підходу до їх опису з урахуванням наявності в них висловлення автором власної думки.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання низки конкретних дослідницьких завдань:

1) описати та аналізувати життя та творчість Ю. Збанацького;

2) визначити роль Ю. Збанацького в сучасному літературному процесі;

3) дослідити , що так церковно-релігійна лексика;

4) установити характерні ознаки церковно-релігійної лексики загально та в романі Ю. Збанацького зокрема;

5) аналізувати роман «Хвилі» Ю. Збанацького

6) виписати слова, які відносяться до церковної та релігійної лексики в романі «Хвилі» Ю. Збанацького;

Об'єкт дослідження - церковна та релігійна лексика.

Предметом дослідженняє роман Ю. Збанацького «Хвилі»

Методи дослідження. Для розв'язання визначених завдань застосовано описовий метод як основний: різні прийоми й методики, зокрема прийом систематизації, - при відборі й інтерпретації практичного матеріалу; дослідження особливостей релігійної та церковної лексики в романі «Хвилі» Ю. Збанацького за допомогою аналізу; для глибшого усвідомлення теоретичних позицій науковців, виявлення особливостей використано елементи порівняльного аналізу.

Практичне значення роботи - у можливості використання її результатів для розвитку цієї теми, розповіді на уроках української мови та літератури.

І РОЗДІЛВИСНОВОК | Життя і творчість Ю. Збанацького
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати