Головна

Тис. грн.) | Тис. грн.) | Рентаб-ть затрат (вироб соь-ть) |

тис. грн),

Тис. грн).


Якщо фондовіддача зростає, то це позитивно, в даному випадку ФВ зменшується. Фондоємність: чим менша в-ть ОЗ припадає на 1грн пр-ції , тим краще

Задача 21

Нарахувати амортизаційні відрахування прямолінійним методом.

Вихідні дані: первісна вартість об'єкта ОЗ - 20 000грн, ліквідаційна вартість - 2000 грн, очікуваний строк корисного використання - 4 роки.

Визначити:

Вартість, яка амортизується;

Річну суму амортизації;

Річну норму амортизації;

Щомісячну суму амортизації.

Рішення:

Річна сума амортизації (Ар) визначається по формулі: Ар=Ва / n,

де Ва - вартість, яка амортизується, n - термін корисного використання ОЗ, Ва =ПВ- ЛВ, ПВ-первісна вартість, ЛВ- ліквідаційна вартість.

Річна норма амортизації: На = (Ар / Ва) * 100

Ва = 20 000-2000=18 000грн

Ар = 18 000/ 4=4500 грн

На = 4500/18000*100= 25%

Щомісячна сума амортизації: Ам = Ар /12 = 4500 / 12=375 грн.

Задача 22

Нарахувати амортизацію методом зменшення залишкової вартості.

Вихідні дані: первісна вартість об'єкта ОЗ - 12500 грн, ліквідаційна вартість - 1350 грн, строк корисного використання - 7 років.

Визначити:

річну норму амортизації;

річну суму амортизації по роках;

щомісячну суму амортизації.


Рішення:

Річна сума амортизації : Ар = ЗВ * На /100, ЗВ - залишкова вартість на початок звітного року (або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації)

Річна норма амортизації :

На =(1 - ⁿ√ЛВ/ПВ)*100,

Річна норма амортизації : На=(1- 7√1350/12500)* 100 = 27.2%

Річна сума амортизації (Ар), грн: Місячна сума амортизації (Ам), грн:

1-ий рік 12500*0,272=3400 3400/12=283,3

2-ий рік (12500-3400)*0,272=2475 2475/12=206,3

3-ій рік (12500-5875)*0,272=1802 1802/12=150,2

4-ий рік (12500-7677)*0,272=1312 1312/12=109,3

5-ий рік (12500-8989)*0,272=955 955/12=79,6

6-ий рік (12500-944)*0,272=695 695/12=57,9

7-ий рік (12500-10639)*0,272=506 506/12=42,2

Задача 23

Нарахувати амортизацію методом прискореного зменшення залишкової вартості ОЗ.

Вихідні дані: первісна вартість об'єкта - 10000грн., ліквідаційна вартість - 778 грн, строк корисної експлуатації - 5 років. Визначити:

річну норму амортизації;

річну суму амортизації;

щомісячну суму амортизації.

Рішення:

Річна сума амортизаці: Ар = ЗВ * На / 100

Річна норма амортизації : (100 / n ) * 2

1) річна норма амортизації = 100/5*2=40%

2) річна та місячна сума амортизації:

1-ий рік : Ар = 10000*0,4=4000; Ам = 4000/12=333,3

2-ий рік : Ар = (10000-4000)*0,4=2400, Ам = 2400/12=200,

3-ій рік : Ар = (10000-6400)*0,4=1440, Ам = 1440/12=120,

4-ий рік : Ар = (10000-7840)*0,4=864, Ам = 864/12=72,

5-ий рік : Ар = (10000-8704)*0,4=518, Ам = 518/12=43,2

Задача 24

Нарахувати амортизацію кумулятивним методом.

Вихідні дані: первісна вартість об'єкту ОЗ - 8000 грн, ліквідаційна вартість - 800 грн, строк корисної експлуатації об'єкта - 4 роки.

Визначити:

кумулятивний коефіцієнт для кожного року експлуатації;

річну суму амортизації

щомісячне суму амортизації.

Рішення :

Ар = Ва * Кк, де Кк - кумулятивний коефіцієнт;

Кк = ni / ∑ ni, де ni - кількість років, що залишилась до кінця очікуваного строку корисного використання об"єкта Оз, ∑ ni - сума чисел років очікуваного періоду використання об"єкта Оз.

Кумулятивний коеф.:

1-ий рік : 4/(1+2+3+4)=4/10=0,4

2-ий рік : 3/10=0,3

3-ій рік : 2/10=0,2

4-ий рік: 1/10=0,1

Річна і місячна суми амортизації:

Ва = 8000-800=7200 грн.

1-ий рік: Ар = 7200*0,4=2880 грн, Ам = 2880/12=240 грн,

2-ий рік: Ар = 7200*0,3=2160 грн, Ам = 2160/12=180 грн,

3-ій рік: Ар = 7200*0,2=1440 грн, Ам = 1440/12=120 грн

4-ий рік: Ар = 7200*0,1=720 грн, Ам = 720/12=60 грн

Задача 25

Нарахувати амортизацію виробничим методом.

Вихідні дані:

первісна вартість автомобілів: КАМАЗ (№1) - 40 000 грн, КАМАЗ (№2) - 35000грн,

ліквідаційна вартість автомобілів: №1 -15000 грн, №2 - 10 000 грн;

по плану передбачений обсяг виконання робіт: №1 - 48 000 тис. т. км, №2 - 45 000 тис. т. км;

фактичний обсяг виконання робіт у травні місяці становить: №1 - 3000тис. т. км, №2 - 3500 тис. т. км.

Рішення:

Щомісячна сума амортизації: Ам = Ор * Са,

Де, Ор - фактичний місячний обсяг випущеної продукції (робіт, послуг), Са - виробнича ставка амортизації.

Са = Ва / Оз,

де Оз - загальний обсяг продукції, який підприємство передбачає виробити (виконати) за період експлуатації об'єкта.

Визначаємо виробничу ставку амортизації:

по автомобілю №1: Са =(40 000-15 000)/48 000=0,520 (грн. / од.) ,

по автомобілю №2: Са = (35 000-10 000)/45 000=0,555(грн. / од.);

Сума амортизації у травні :

по автомобілю №1: 3000тис. т. км.*0,520=1560 грн

по автомобілю №2: 3500тис. т. км*0,555=1942,5 грн.Транспортний запас; | Приклад 2.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати