Головна

ВАРІАНТ № 5

  1. I варіант
  2. II варіант
  3. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  4. III варіант
  5. IV. Розробити алгоритм розв'язку та програму до задач з даної теми. Задачі вибираються за варіантом в додатку.
  6. ВАРІАНТ
  7. Варіант

Варіанти КЗЗ для студентів економічного факультету

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___ бакалавр практичної психології

Спеціальність___ Міжнародна економіка

Семестр ___У___

Навчальна дисципліна Психологія та педагогіка

ВАРІАНТ № 1

1. Дайте характеристику основних видів діяльності (гра, учіння, спілкування, праця). Покажіть їх розвиток у людини та взаємозв'язок.

2. Педагогіка як наука про виховання.

3. Психолого-педагогічна задача.

Екзаменатор ___ доц. Радчук В. М.

___ доц. Платаш Л. Б.

___ас. Канівець Т. М.

ВАРІАНТ № 2

1. Розкрийте поняття про діяльність та її структуру, цілі, мотиви. Покажіть роль знань, умінь, навичок як компонентів діяльності.

2. Предмет педагогіки національної школи та основні її категорії

3. Психолого-педагогічна задача.

ВАРІАНТ № 3

1. Проаналізуйте співвідношення понять "людина", "індивід", "особистість", "індивідуальність".

2. Структура і галузі педагогіки.

3. Психолого-педагогічна задачка.

ВАРІАНТ № 4

1. Розкрийте поняття про особистість, соціально-історичну детермінацію особистості.

2. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Основні джерела педагогіки.

3. Психолого-педагогічна задача.

ВАРІАНТ № 5

1. Проаналізуйте спілкування як фактор обміну інформацією. Дайте характеристику вербальної та невербальної комунікацій та їх роль у спілкуванні.

2. Виникнення освіти й виховання у світовій суспільній цивілізації.

3. Психолого-педагогічна задача.

 IV. Соответствуют ли возможности Вашей организации в предоставлении спектра услуг, необходимого для удовлетворения потребностей их пользователей? | ВАРІАНТ № 6
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати