Головна

Загальні висновки про групу.

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. I. Загальні положення
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  6. I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо­мості щодо банку

Проведене анкетування та результати спостережень за групою дають підставу зробити висновок про те, що дана група знаходиться на третій стадії розвитку колективу з досить стрімкою тенденцією переходу на четверту стадію. Колектив групи характеризується дією більшості студентів на засадах свідомості й активності, більшість, як правило, підпорядковує собі меншість. Студенти перебувають у дружніх стосунках, позитивно ставляться одне до одного, готові до співпраці.

У групі наявна спільна навчальна та позанавчальна діяльність, визначена спільна мета.

Успішному здійсненню програми дослідження сприяла висока комунікабельність студентів, бажання піти на зустріч проханням викладача.

Проблеми виникали у тому, що деякі студенти не були зацікавленні у роботі групи і тому не були достатньо активними протягом занять. Основною трудністю під час проходження практики була необхідність досить часто змушувати таких студентів не боятися розкривати свій потенціал, постійно сприяти організації спільної діяльності, яка б охоплювала всю групу.

Для подолання науково-практичних проблем можна запропонувати студентам більшою мірою проявляти свої здібності на заняттях, пропонувати їм творчі завдання, ставити проблемні питання, які є актуальними на даному етапі їхнього життя.

 Педагогічне керівництво групою як колективом. | КИЇВ - 20___
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати