Головна

І. Загальні відомості про склад спортивної команди (тренувальної групи). | ІІ. Ставлення членів команди до занять спортом. | ІІІ. Домінуючі потреби та мотиви занять спортом. |

V. Загальні психолого-педагогічні висновки.

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. I. Загальні положення
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  6. I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо­мості щодо банку

Виконавши багато видів робіт у колективі, можна зробити такий висновок, що діти, які мають гарні результати, успішно виконують вправи, мають більш підвищений інтерес до занять спортом, вони більш мотивовані до цього. Також діти, у яких батьки або родичі займалися хоча б якимось видом спорту, мають інтерес до занять спортом і не обов'язково до такого самого, яким займалися батьки.

В даній групі займаються діти, які нещодавно прийшли в легку атлетику, лише декілька дітей, які займаються досить тривалий час. Але на успішність та інтерес це впливає неопосередковано. У кожної дитини це індивідуально. Взагалі в групі багато дітей, які займаються з підвищеним інтересом, успішність також у кожного різна. Є декілька дітей, які займаються лише від пару місяців до півроку і мають гарні результати. В такому випадку тривалість заняття не вплинула на результативність.

Після обробки тестів першого дослідження можна сказати, що майже всі діти мають чітку мотивацію на досягнення успіху, лише декілька дітей мають невизначену. А от після обробки результатів другого тестування, я отримала більш позитивні результати. Всі діти мотивовані на досягнення успіху, хтось має високий рівень, хтось середній, але дітей з мотивацією на уникнення невдачі не має. Причини такої мотивованості можуть бути різні, це залежить від самої дитини, від її характеру, способу життя, від її батьків та оточення. Так як всі діти в групі мотивовані досить добре, тобто на успіх, то проблем в цьому не має.
Для підвищення інтересу у Бабенко Катерини необхідно чимось її зацікавити і показати, що вона можить досягнути успіху, але для цього необхідно трішки попрацювати над собою.

Стосовно Безпалої Дар'ї можна порадити бути більш наполегливою, не відступати від поставленої мети. Таким чином результати будуть покращуватись, а її інтерес до занять зростати.

У Боришполь Тетяни можна викликати інтерес до занять легкою атлетикою різноманіттям вправ, які сприятимуть покращенню результатів, а це у свою чергу також викликає інтерес займатися більш серйозно та відповідально.

У Бурлаки Єсенії також інтерес зростає коли зростають її власні результати та здобутки у спортивній діяльності, тому необхідно старанно займатися і відповідально ставитися до даного заняття.

Щоб підвищити інтерес Драч Юлії необхідно зацікавити дівчину, пояснити всі позитивні сторони занять легкою атлетикою.

У Дурової Анни інтерес до занять дуже високий і підвищувати його може вона сама своїми власними досягненнями та звісно тренер, своєю похвалою.

Викликати ще більший інтерес у Кочубея Андрія можна тим, що сказати, якщо він буде більш наполегливо працювати і покращувати власні результати, то його швидше переведуть до старшої групи. А він дуже хоче в ній займатися.

У Машнегуци Аліни можна викликати інтерес до занять легкою атлетикою тим, що легка атлетика розвиває дитину гармонійно, позитивно впливає на стан здоров'я, що дозволить їй вдосконалити себе, навчитися новому, адже в легкій атлетиці існує стільки видів.

Машнегуцу Анастасію можна заінтересувати тим, що якщо вона буде старанно займатися, то зможе досягнути гарних результатів у спорті. Також різноманітними вправами, іграми і т.д.

У Соколенко Дмитра також можна підвищити інтерес тим, що сказати якщо він буде старанно займатися, то зможе досягнути гарних результатів, вдосконалити себе.

У Сухотенко Валерії можна викликати інтерес до занять більшою кількістю ігрових завдань, які також сприятимуть підвищенню спортивної майстерності.

У Сяпліної Олександри інтерес зростає, коли на неї покладаєш відповідальну роботу, або подаєш її як приклад для інших дітей, а також коли її хвалять.

В цілому в тренувальній групі інтерес підвищується, коли заняття проходять в ігровій або в змагальній формі.VI. Спортивні традиції членів команди (тренувальної групи). | з педагогіки в 441 групі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати